Tartalomjegyzék 2002/3.szám:Cservák Csaba: A parlamenti képviselők visszahívhatósága

Görög Márta: Az általános személyiségi jog megsértésének fájdalomdíjjal való orvoslása

Király Klára: A büntetetés-végrehajtási intézetek privatizációjának elméleti háttere

Mezei Péter: A bírák szerepe a jogrendszerben - A XX. század első felének jogelméleti gondolkodói tükrében

Nagy Zsolt: Az angolszász jogi oktatás fejlődésének "önálló" útja az Egyesült Államokban

Papp Tekla: Rövid bevezetés a német társasági jogba

Pokol Béla: Az amerikai textualista jogfelfogás felemelkedése

Tóth J. Zoltán - Ézsiás Béla Gábor: A szakértő rendszerek a jogalkalmazásban


Idegen nyelvű tanulmányok:

Erdő, Péter: Typen des Verhältnisses zwischen Kirche und Staat in den Beitrittsländer. Kirchen als Partner der Europäischen Union?

Mátyás, Imre: Grundregeln des Europäischen Vertragsrechts

Pokol, Béla: Contribution to the comparison of the theories of Bourdieu and Luhmann


Vita:

Karácsony András: A jog mint kulturális jelenség

Varga Csaba: A jog mint kultúra?


Könyvismertetések:

Bencze Mátyás: Az igazságszolgáltatás jogelméleti vonatkozásai "Badó Attila - Bóka János: Európa kapujában. Reform, igazság, szolgáltatás." c. könyvéről

Horváth Pál: Herczegh Géza: A SZARAJEVÓI MERÉNYLETTOL A POTSDAMI KONFERENCIÁIG c. (Magyar Szemle Könyvek, 1999. 592. p.) művéről.


Vissza az előszóhoz
Vissza a főcímhez