Tartalomjegyzék 2002/4.szám:Bencze Mátyás: A jogérvényesség kutatásának lehetséges elméleti és történeti keretei

Dobos József: A városodásról és a városiasodásról

Gellén Klára: Az önálló zálogjog alkalmazása a jelzálog-hitelezés gyakorlatában

Király Klára: A börtönegészségügy egy fontos kérdése: A tuberkulózis terjedésének és kezelésének nemzetközi kérdései

Mészáros Ádám: Gondolatok az újszülött megöléséről és a gyermeki élet büntetőjogi védelméről

Nagy Zsolt - Tóth J. Zoltán: A jogi oktatás helyzete. (Felmérés a jogi oktatást befolyásoló tényezőkről)

Nótári Tamás: Adalékok a Ligariana és a Deiotariana jogtörténeti hátteréhez

Pekár Tamás: A jogi asszisztens - egy új jogászi professzió?

Pokol Béla: A bírói döntési folyamat elemzése

Téglásy Péter: Mezogazdaság és környezetvédelem a közösségi agrárjog tükrében: a Közös Agrárpolitika és a környezeti politika kapcsolatrendszere

Tóth J. Zoltán:A dinamista alkotmányosság és a neoformalista tendenciák

Vigh József: A büntető igazságszolgáltatás néhány alapelve


Idegen nyelvű tanulmányok:

Herke, Csongor: The Modification of New Hungarian Criminal Procedure Code

Pokol, Béla: Zehn Thesen zur Kritik von Niklas Luhmanns Theorie

Weiss, Moritz: Zuordnung von Inhalten Dritter im Rahmen des 3. Abschnitts des Teledienstgesetzestes (német és magyar nyelvű változat)


Vissza az előszóhoz
Vissza a főcímhez