Tartalomjegyzék 2003/1.számBencze Mátyás: Egy professzionális intézményrendszer "hétköznapjai"

Cs. Kiss Lajos: A szinoptikus jogelmélet esztétikája és metafizikája

Karácsony András: Rendszerelmélet és fenomenológia

Mezei Péter: A bírák szerepe a jogrendszerben - Száz év magyar jogelméleti gondolkodóinak felfogásában

Pekár Tamás: Jogi asszisztensek az Európai Unióban

Tomkins, Adam : Bevezetés: Az emberi jogokkal kapcsolatos szkepticizmusról
(Fordította: Nagy Tamás)


Tóth J. Zoltán: Utópia vagy eszményi társadalom? (Megjegyzések Morus Tamás muvéhez)

Ujvári Ákos: Gondolatok a társadalomra veszélyesség (materiális jogellenesség) jovobeli jogi sorsáról

Varga Péter: De castrensi peculio. (A katonai különvagyonról)


Vitafórum

Bódig Mátyás: Adalékok a jogi érvényesség jogelméleti problémájának tisztázásához

Bencze Mátyás: A jogérvényesség problematikájának megközelítései

Jakab András: A magyar jogrendszer alapelemei

Pokol Béla: Gondolatok Jakab András tanulmányához

Jakab András: Válasz Pokol Béla kritikájára


Idegen nyelvű tanulmányok

Cserne, Péter: Reasons for limiting freedom of contract: questions of philosophy and policy

Fenyvesi, Csaba: Violence in criminal procedures.(The subjects of secondary victimization)


Vissza az előszóhoz
Vissza a főcímhez