Tartalomjegyzék 2005/1.számBENCZE MÁTYÁS: A magyarországi büntetéskiszabási gyakorlat kutatásának hipotézise és módszertani kérdései

KIRÁLY ANDREA: The Role of National Parliaments in European Issues: How the New Member States Scrutinize Their Governments?

KUN ATTILA: A japán vállalatok társadalmi felelősségi politikájának jellegzetességei - avagy a japán tradíciók és a „CSR-boom”

NAGY ZSOLT: Korunk jogászképzési rendszerei

NÓTÁRI TAMÁS: Megjegyzések a mérleg jelképiségéhez az Iliasban

POKOL BÉLA: Politikai agytrösztök, alapítványok és közvetlen akció csoportok – a politikai akaratképzés struktúraváltozása

PALÁSTI GÁBOR: A jogrendszerek identitása Joseph Raz jogelméletében

TÉGLÁS JÁNOS VENCEL: Összemérhető-e a kutatói reputáció?

TÓTH J. ZOLTÁN: „Oszthatatlan és korlátozhatatlan?” – Gondolatok az emberi élethez és méltósághoz való jogról az eutanáziahatározat kapcsán


Könyvismertetés

GYENGE ZSOLT: Az el nem feledett felejtés feledhetősége

OLÁH TAMÁS: Felfedezőúton a „szellem birodalmának Kolumbusza” után

SZALÓKI GERGELY: Papp Tekla: Atipikus szerződések

TÓTH J. ZOLTÁN: John Rawls igazságosság elmélete/a>

UDVARY SÁNDOR: Nótári Tamás: Iuridicophilologica. Tíz tanulmány
Vissza az előszóhoz
Vissza a főcímhez