Tartalomjegyzék 2005/2.számDux László: Az ogoni-ügy az Emberek és Népek Jogainak Afrikai Bizottsága előtt

Löffler Tibor: Autoritás és legitimitás I. Ortodox tézisek, politológiai alapfogalmak jogelméleti megközelítéséhez

Nótári Tamás: Evocatio és excantatio

Novák M. Zoltán: Spengler és a Nyugat funkcionális joga. Út egy másik formális racionalitásba?

Tar Csaba: A dopping és a sportjog kapcsolata magyarországi és nemzetközi viszonylatban

Tóth J. Zoltán: A természetjog szükségszerűsége avagy miért volt nélkülözhetetlen a természetjog az emberi társadalom létrejöttéhez?

Ujvári Ákos: A jogos védelem elvi és gyakorlati kérdései néhány európai Büntető Törvénykönyv szabályozásának tükrében


Idegen nyelvű tanulmányok

Bangó, Jenő:Role and Function of Regional Differences in the World Society from the Point of View of Modern Luhmannian Systems Theory. (“Socio-region” as proposed correction)

Herke, Csongor: Mediation and restorative justice

Nótári, Tamás: Summum ius summa iniuria – remarks on a legal maxim of interpretation


Könyvismertetés

Wilhelm Gábor: Luhmann-könyv


A magyar jogfilozófia történetéből

Varga Csaba: HALÁSZ ALADÁR (Életrajzi jegyzet)

Halász Aladár: Szászy-Schwarz tanítása a jogalanyról
Vissza az előszóhoz
Vissza a főcímhez