Tartalomjegyzék 2006/1.számJogelmélet mint diszciplína c. konferencia tanulmányai

BENCZE MÁTYÁS: Jogelmélet, jogszociológia és szociológiai jogelmélet. Egy elhatárolási kísérlet

BÓDIG MÁTYÁS: Néhány tézis a gyakorlati filozófiai irányultságú jogelmélet módszertani alapjairól

KARÁCSONY ANDRÁS: Jogelmélet – Jogszociológia (diszciplináris feszültségek)

NAGY ZSOLT: Jogelmélet, jogtudomány, joggyakorlat – kapcsolódások és elkülönültségek (A jogelmélet a gyakorlatban és a jogi oktatásban)

POKOL BÉLA: Előadás a jogelmélet diszciplináris önreflexiójáról

SZABADFALVI JÓZSEF: A jogbölcselet tárgyának meghatározása a hazai neokantiánus jogi gondolkodásban

SZIGETI PÉTER: A jogtudomány eszméje és hivatása

TÓTH J. ZOLTÁN: Az amerikai jogi oktatók helyzete, lehetőségei és tipikus életpályája

VARGA CSABA: Jogfilozófia, jogelmélet — a teoretikus jogi gondolkodás jövője

VISEGRÁDY ANTAL: A skandináv jogelmélet kialakulása és fejlődése

KONFERENCIA VITA


A konferencia vita folytatása

BÓDIG MÁTYÁS: Társadalomelmélet, gyakorlati filozófia, jogelmélet

GYŐRFI TAMÁS: Gyakorlati filozófia, liberális morálfilozófia és a jog autonómiája

POKOL BÉLA: A tudományon túl: a kognitivitástól a normatív gyakorlati filozófiáig

A konferencia képei


Tanulmányok

BARCSI TAMÁS: Gondolatok a méltóságról

BÓDIG MÁTYÁS – GYŐRFI TAMÁS: Néhány szó a legitimitás normatív problémájáról: Válasz Löffler Tibornak

GELLÉN KLÁRA: A színlelt jogügyletek kauzalitása

HEGEDÜS ANDREA: Az élettársi jogviszony szabályozásának áttekintése a jelenben, és annak jövőben várható alakulása

HIDASI VIKTÓRIA:A jogi moralizmus mint szabadságkorlátozó elv a modern politikai filozófiában

HOMICSKÓ ÁRPÁD: A személyek szabad mozgásának biztosítása az Európai Unióban az egészségügyi szolgáltatások vonatkozásában

NÓTÁRI TAMÁS: A pálca és a lándzsa mint hatalmi jelkép az ókori Rómában

SZALÓKI GERGELY: Szabadságbüntetések a Csemegi Kódexben

TATTAY LEVENTE: A személyiség, a személyiségvédelem és a közéleti szereplők

ZÁMBÓ GÉZA: A gyámság szabályozása Európa különböző országaiban - sajátosságok


Doktori védés

GEDŐ ÉVA: Carl Schmitt decizionista politikafilozófiája (doktori értekezés tézisei)

GERÉBY GYÖRGY: Bírálat Gedő Éva, Carl Schmitt decizionista politikai filozófiája c. bölcsészdoktori értekezéséről

KARÁCSONY ANDRÁS: Opponensi vélemény Gedő Éva: Carl Schmitt decizionista politikafilozófiája c. értekezéséről

CS. KISS LAJOS: Opponensi vélemény Gedő Éva Carl Schmitt decizionista politikafilozófiája című doktori értekezéséről

GEDŐ ÉVA: Válasz Geréby Györgynek, Karácsony Andrásnak és Cs. Kiss Lajosnak


Könyvismertetés:

ERDEI KRISZTIÁN: Németh György–Nótári Tamás: Hogyan nyerjük meg a választásokat? Quintus Tullius Cicero – A hivatalra pályázók kézikönyve

FARKAS TIBOR: Munkajogi szabályok a globalizált világban

FEKETE ORSOLYA: Zámbó Géza: A gyermekvédelmi gyámság. Történeti gyökerek, jelenkori problémák, lehetséges jövőképek című könyvének ismertetése

VINCZE DÁVID: A szomszéd fűje - Gregory Leyh: Legal Hermeneutics
Vissza az előszóhoz
Vissza a főcímhez