Tartalomjegyzék 2007/2.számKonferencia - Egyetemi jogászság és gyakorlati jog: késő-középkori és újkori tendenciák

BALOGH ELEMÉR: De iurisperitorum consilio

BÓNIS PÉTER: Az európai ius commune Magyarországon a fragmentumkutatások fényében

HAMZA GÁBOR: A magánjog és a közjog kapcsolata az európai jogtudományban

NAGY ZSOLT: Egyetemi jogászság és joggyakorlat

NÓTÁRI TAMÁS: A jogtudomány helye Enea Silvio Piccolomini világképében

POKOL BÉLA: Az európai jogi gondolkodás újkori fordulata

P. SZABÓ BÉLA: A glosszátorok tanainak uralma az itáliai jogszolgáltatás felett a 13-15.században

ZLINSZKY JÁNOS: Kitonich János véleménye a jogászok jogfejlesztő szerepéről


Tanulmányok

BABJÁK ILDIKÓ: Újkori váltóelméletek

CSERVÁK CSABA: Választási és kormányzati rendszerek összefüggései

FAZEKAS FLÓRA: Nemzeti jog, nemzetközi jog, közösségi jog Hans Kelsen alapján

HOMICSKÓ ÁRPÁD: Az egészségügyi szolgáltatások jogi szabályozása

KIRÁLY ANDREA: Nemzetköziség és/vagy Európaiság a balti EU tagállamok alkotmányában?

POKOL, ÁGNES: The Sociological Dimensions of The Scarlet Letter, Hawthorne as a Social Critic on Democracy and the Woman question. Part II.: Society, Women, Artists

SZILÁGYI, PÉTER: Zum Verhältnis der Rechtstheorie und Verfassungsgerichtsbarkeit in Ungarn

TOTH J., ZOLTAN: The History of Capital Punishment in the United States


Doktori védés

NAGY TAMÁS: Jog és irodalom - tézisek helyett

SIMON ATTILA: Opponensi vélemény Nagy Tamás Jog és irodalom című PhD-értekezéséről

SZILÁGYI ISTVÁN: Opponensi vélemény NAGY TAMÁS Jog és irodalom című PhD. értekezése nyilvános védéséhez

NAGY TAMÁS: Magyarázat 2 bizonyítványra avagy válasz H. Szilágyi István és Simon Attila opponensi véleményeire


Könyvismertetések

ACZÉL-PARTOS ADRIENN: Trócsányi László: A mi alkotmányunk

DUX LÁSZLÓ: Boaventura de Sousa Santos, César A. Rodriguez-Garavito: Jog és globalizáció alulról

SZALÓKI GERGELY: Nótári Tamás: Jog, vallás és retorikaVissza az előszóhoz
Vissza a főcímhez