Tartalomjegyzék 2008/2.számBÓDIS KRISZTIÁN LAJOS/KOMÁR BÉLA ENDRE: A földkárpótlás jogi hátterének következményei, a tulajdoni szerkezet változása

BUSSALB, JEAN-PIERRE: “Trois mondes, une planete“: La these d´Alfred Sauvy et les problemes du “tiers monde” aujourd´hui

MOHAY GERGELY: A 2008-as népszavazás a pártstratégiák tükrében

MOLNÁR ANDRÁS: Richard Posner a bírói gondolkodásmódról

NÓTÁRI TAMÁS: Servius Sulpicius Rufus képe Cicerónál és Quintilianusnál

PÁKOZDI ZITA: Kifogás az eljárás elhúzódása miatt – egy új jogintézmény és annak eredményei a polgári eljárásban

POKOL BÉLA: Hart és vitapartnerei a jogról, az erkölcsről és az autoritásról

SZALAI ÁKOS: Korrupció és állami beszerzések: jog és közgazdaságtani alapok

TÓTH J. ZOTÁN: A halálbüntetés gazdasági jogelméleti megközelítése

VÉRTESY LÁSZLÓ: A hitel-kölcsönszerződés terheinek rendszere


Könyvismertetés, beszámoló

BATÓ SZILVIA: Fiatal Jogtörténészek (Association of Young Legal Historians/Vereinigung Junger RechtshistorikerInnen) Pécsen

NÓTÁRI TAMÁS: Tassilo III. von Bayern – Großmacht und Ohnmacht im 8. Jahrhundert

PINTÉR BEATRIX: Hans Kelsen jogtudománya

SCHWEINGHARDT ZSANETT: Kerezsi Klára: Kontroll vagy támogatás: az alterntív szankció dilemmája c. könyvérőlVissza az előszóhoz
Vissza a főcímhez