Tartalomjegyzék 2009/1.számNÓTÁRI TAMÁS: A Liber confraternitatum mint jog- és kultúrtörténeti forrásől

POKOL BÉLA: Jhering jog-, morál- és társadalomelmélete

REICH ORSOLYA: Közjavak, joguralom, méltányosság. Klosko és Mapel nonvoluntarista méltányossági elméletének kritikája

RIXER ÁDÁM: A jogértelmezés és a Biblia-értelmezés módszereinek összehasonlítása

SCHWEIGARDT ZSANETT: Áldozatvédelem, áldozatsegítés és a büntető felelősségre

UJVÁRI ÁKOS: Jogos védelem – arányosság

VÉRTESY LÁSZLÓ: A finanszírozási szerződések kötelmi


Idegen nyelvű tanulmányok

FENYVESI CSABA: Die Gegenüberstellung im Rahmen von Dokumenten des internationalen Rechts und den Bestimmungen des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte

GELENCSÉR ISTVÁN: Fuzzy logic in the science of law


Fórum

POKOL BÉLA: A magyar jogi terminológia formálódása


Könyvismertetés

BOÓC ÁDÁM – GULYÁS ÁBEL: Nótári, Tamás: Studia Iuridico-philologica I.

HÁRSFAI KATALIN: Frivaldszky János a klasszikus természetjogról és jogfilozófiáról

JUHÁSZ LILLA: R. C. van Caenegem: Bevezetés a nyugati alkotmányjogba

MATURA TAMÁS: Müller György: Kormányról kormányra a rendszerváltás utáni Magyarországon

NÓTÁRI TAMÁS: Hamza, Gábor: Symposion. Hundert Jahre Bürgerliches Gesetzbuch.

PRIBULA LÁSZLÓ : A jogalkalmazás szakmai kritikája: Gondolatok Dr. Kende Péter: Elorzott igazság c. könyvéről

VÉRTESY LÁSZLÓ: Kataklizmák csapdájaVissza az előszóhoz
Vissza a főcímhez