Tartalomjegyzék 2009/2.számBÓDIS KRISZTIÁN LAJOS: A földhasználati nyilvántartás egyes kérdéseiről, különös tekintettel a használat jogával kapcsolatos kollízióra

CSERVÁK CSABA: Közjogi rendszerünk mostohagyermekei: a választási bizottságok

FRÖHLICH JOHANNA: A morális alkotmányértelmezés. Párhuzamos vélemény az Alkotmány értékrendjéről

HAUTZINGER ZOLTÁN: A katonai büntetőjog határterületei

NÉMEDI ISTVÁN: Római jogi alapok és a másért való felelősség Louisiana jogrendszerében

PÉTER ORSOLYA MÁRTA: „Familiam dicimus plures personas…”A római család és rokonság alapfogalmai a klasszikus római jogban

POKOL BÉLA: Tárgyi jog és alanyi jog - a jogi pozíciók


Idegen nyelvű tanulmányok

BELHAJ, ABDESSAMAD: Pragmatics of Islamic Law: on Vagueness, Intents and Norms


Könyvismertetés

MATURA TAMÁS: Tamás Nótári: Show Trials and Lawsuits in Early-Medieval Bavaria

NÓTÁRI TAMÁS: Susan Treggiari: Roman Marriage. Iusti Coniuges From the Time of Cicero to the Time of Ulpian

PAPP TEKLA: Dér, T.–Nótári, T.: Sapientia liberat animum. Sententiae Graecae et LatinaeVissza az előszóhoz
Vissza a főcímhez