Tartalomjegyzék 2009/3.számBÓNIS PÉTER: Ihering és az absztrakt jogügylet tana (Előadás)

NÓTÁRI TAMÁS: Jogtörténeti megjegyzések a Pro Plancióhoz

PLAJOS RITA: A bírák szerepe és a bírói jogalkotás William Blackstone és Jeremy Bentham jogelméletében

TÁRCZY EDIT ZSUZSANNA: Auguste Comte pozitivizmusa


Idegen nyelvű tanulmányok

MARIYA ZHELEVA: Lawful deviations of the principle of Separation of Powers


Morálfilozófiai vita

FELKAI GÁBOR: Megjegyzések Pokol Béla: „Közerkölcs/közmorál, kritikai morál, világmorál”c. tanulmányához

POKOL BÉLA: Közerkölcs/közmorál, kritikai morál, világmorál


Könyvismertetés

BAKOS KITTI: Egy új társasági jogi kézikönyvről: Farkas Csaba–Jenovai Petra–Nótári Tamás–Papp Tekla: Társasági jog.

BANGÓ JENŐ: A Luhmann hagyatékról. A szerelem – egy gyakorlat

BÓNIS PÉTER: Menyhárd Attila: Dologi jog

TÖRÖK TAMÁS: Marcus Tullius Cicero: Válogatott védőbeszédek I.


Konferencia

BATÓ SZILVIA: Jubileumi előadások a hét évszázados magyarországi közjegyzőségről

BATÓ SZILVIA: Degré Alajos emlékezeteVissza az előszóhoz
Vissza a főcímhez