Tartalomjegyzék 2010/1.számCSATLÓS ERZSÉBET: A fenntartható fejlődés új dimenziója: az Arktisz és az EU

CSERVÁK CSABA: A véleménynyilvánítás szabadságjoga a média (szem)üvegén keresztül

HOMICSKÓ ÁRPÁD OLIVÉR: Az irányított betegellátási modellkísérlet

KASZÁS ÁGNES ROXÁN: Össztűz alatt, avagy a kartelltilalom hazai és uniós vetületeinek együttes hatása

MÜLLER GYÖRGY: Kormányzati viszonyainkról az új alkotmánykommentár „A Kormány” című fejezete kapcsán

NAGY ZSOLT: A jogászság szemléletének eredete

NEPARÁCZKI ANNA VIKTÓRIA: A terrorista bűncselekmény szabályozása Németországban

NÓTÁRI TAMÁS: A szerzői jog bitorlásának jogkövetkezményei az 1884-es szerzői jogi törvényben

POKOL BÉLA: Morálelméleti tézisek: összefoglalás

SCHIFFNER IMOLA: Jogi fikció a nemzetközi jogban; avagy a diplomáciai védelem jogtechnikája

SZIKLAY JÚLIA: Az információs jogok, mint alkotmányos alapjogok

UJVÁRI ÁKOS: A jogos védelem alakuló szabályozása a Btk. kodifikációjának tükrében


Idegen nyelvű tanulmányok

BOHANEK, OLIVER: Comparative legal aspects of the English Common Law system and the Hungarian Roman-German legal regime, with an emphasis in regards to the constitutional differences in criminal justice

PAPP, TEKLA: Entwicklungstendenzen im Kreise der atypischen Verträge

POKOL, BÉLA: Entstehung und geschichtliche Differenzierung der Juristenrollen


Fórum

VARGA CSABA: Pályakezdés az MTA Állam- és Jogtudományi Intézete Jogösszehasonlító Osztályán


Könyvismertetés

BARTUSZEK JÓZSEF ATTILA: Homicskó Árpád „Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásának jogi szabályozása”

EGRI-KOVÁCS KRISZTIÁN: Feljegyzések Pokol Béla: Autentikus jogelmélet című könyvéhez

NÓTÁRI TAMÁS: Carlos Felipe Amunátegui Perelló: Origen de los poderes del paterfamilias. El pater familias y la patria potestas

SZALÓKI GERGELY: Marcus Tullius Cicero: Válogatott vádbeszédekVissza az előszóhoz
Vissza a főcímhez