Tartalomjegyzék 2010/3.számBLUTMAN LÁSZLÓ: A jogi terminusok fokális elemzése: ókori üzenet a palackban?

JUHÁSZ ZITA: A halákhikus jog teoretikus princípiumai avagy egy szakrális jogrend pozitivitása

KOCSIS MIKLÓS: Társadalom – állam – felsőoktatás. A felsőoktatási autonómia értelmezési tartományai

NÓTÁRI TAMÁS: A Magyar Jogászegylet 1906-os vitája a szerzői jogi törvényről

SZABÓ KORNÉL: A fiatalkori „sexual-reproduktiv-health” néhány etikai, jogi kérdése

SZALÓKI, GERGELY: Legal Aspects of Capital Structure in project finance

TÁRCZY EDIT ZSUZSANNA: Irányelvjavaslat a fogyasztói jogokról

VÉRTESY LÁSZLÓ: Az állami beavatkozás jogi és hatékonysági vetülete


Vita

MÜLLER GYÖRGY: Még egyszer kormányzati viszonyainkról az új alkotmánykommentár „A Kormány” című fejezete kapcsán


Fórum

BATÓ SZILVIA: Kriminológiai nyári egyetem Pécsett

POKOL BÉLA: Alkotmányozás és a Szent Korona-eszme

SZABÓ KORNÉL: A reprodukciós egészség „izgalmas” etikai, jogi kérdései


Doktori védés

SZERLETICS ANTAL: The Moral Foundations of Legal Paternalism. PhD dissertation (abstract)

TAKÁCS PÉTER: Reader’s Report on Antal Szerletics’ dissertation, entitled „The Moral Foundations of Legal Paternalism” (2010)


Könyvismertetés

BAKOS ESZTER: Gellén Klára: Értékpapírjog

KOVÁCS ANNA: Bangó Jenő: A belga-szindróma

MOLNÁR ANDRÁS: Dennis J. Goldford: The American Constitution and the Debate over Originalism c. könyvéről

NÓTÁRI TAMÁS: Milena Polojac:Actio de pauperie and Liability for Damage Caused by Animals in Roman Law

TÓTH J. ZOLTÁN: Büntetőjog az irodalomban, irodalom a büntető eljárásban. Recenzió a Kiss Anna (szerk.): Bűntények a könyvtárszobából c. kötetrőlVissza az előszóhoz
Vissza a főcímhez