Tartalomjegyzék 2010/4.számBÓNIS PÉTER: Jogászi érvelés és a római jog alkalmazása 1050 és 1130 közötti perekben (Az allegatiók és argumentumok jelentősége a középkorban)

CSATLÓS, ERZSÉBET:L’Union Europeenne et la gestion civile des crises: L’UE doit/est capable d’agir? I.

EGRI-KOVÁCS KRISZTIÁN: Állam- és szuverenitáselmélet I. (Az állam fogalma, megjelenése, elhelyezése térben és időben, kapcsolata a joggal)

FRIVALDSZKY JÁNOS: Jó kormányzás és helyes közpolitikaalkotás

JUHÁSZ ZITA: A ráció szerepe egy szakrális jogrendben, avagy a jogi következtetés halákhikus funkciója

KÁDÁR HUNOR: A román tanúvédelmi rendelkezések áttekintése történeti és jogösszehasonlító aspektusból

KIRÁLY ANDREA: Számos feltétel, meghatározó lendület: európai uniós ügyek a szerb Népképviselőházban

OLIVER WENDELL HOLMES JR.: A jog ösvénye

PAPP, TEKLA: Der Distributorvertrag im ungarischen Vertragssystem

POKOL BÉLA: Akadémia és felsőoktatás - de lege ferenda

SCHADT GYÖRGY: A szocialista jogalanyiság a társaságok tekintetében

STRIHÓ KRISZTINA: A merchandising szerződés sportjogi vonatkozásai

SZALÓKI GERGELY: A biztosítéki vételi jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése során felmerülő hitelezői kockázatok

SZILÁGYI PÉTER: A jogösszehasonlítás és a paradigmák. Opponensi vélemény Fekete Balázs Kísérlet a jogösszehasonlítás tudománytörténetének új értelmezésére című doktori (PhD) értekezéséről

TÁRCZY EDIT ZSUZSANNA: Egyes versenycselekmények az Amerikai Egyesült Államokban és az Európai Unióban – különös tekintettel a tying - ra

UJVÁRI ÁKOS: A jogos védelem és a birtokvédelem viszonya az EBH 2007.1584. számú Határozatban

VÉRTESY LÁSZLÓ: A biztosítás és jogi környezete az elmúlt években


Könyvismertetés

BÓNIS PÉTER: Ünnepi tanulmányok Máthé Gábor 65. születésnapja tiszteletére

BÓNIS PÉTER: Tóth J. Zoltán: A halálbüntetés filozófiája és kortárs jogelméleti kérdései

NÓTÁRI TAMÁS: J. R. W. Prag (ed.): Sicilia Nutrix Plebis Romanae: Rhetoric, Law, and Taxation in Cicero’s Verrines

SZALÓKI GERGELY: Tamás Nótári: Bavarian Historiography in Early Medieval SalzburgVissza az előszóhoz
Vissza a főcímhez