Tartalomjegyzék 2011/2.számALFÖLDI ÁGNES DÓRA: Gondolatok a büntetőeljárásbeli bizonyítás jelentőségéről és fogalmának elméleti megközelítéséről

CSATLÓS ERZSÉBET: Az Északi-sarkvidék légitérének nemzetközi jogi helyzete

HEILMANN ANGÉLA - NAGY ÁGNES PETRA: A régészeti örökség büntetőjogi védelme

HOMICSKÓ ÁRPÁD OLIVÉR: Hivatásetikai alapelvek a közszolgálatban a minőségi jogalkalmazás céljából

JULESZ MÁTÉ: Állatok okozta károk és zavarások

KISFALUDY ZOLTÁN: A hiteles fordítás helyzete Magyarországon

KONCSIK ANITA: A jog és annak helyessége az MI-kutatások nézőpontjából

KOZMA ÁGOTA: A tanya problematikája külföldiek termőföldtulajdon szerzésével kapcsolatban

LŐRINCZI GYULA: A csődjogi mentesítés elméleti alapjai

SIPOS FERENC: Determinizmus-indeterminizmus-predestináció

SZABÓ PÁL: „effodit oculos” – a megvakítás büntetésének bizánci eredetű gyakorlatáról a XI–XIII. századi Magyarországon*


Idegen nyelvű tanulmányok

BATÓ, SZILVIA: Ausländische Nachrichten und das ungarische Gewohnheitsrecht in der Pesti Hírlap (1841)

CSINGÁR, PÉTER: Über die Abhängigkeit der Kant´schen Rechtsphilosophie von der Moralphilosophie aus der Sicht eines Juristen

NÓTÁRI, TAMÁS: Cicero’s Concept of tyrannis and on the Historical Background of his orationes Caesarianae

POKOL, BÉLA: A critique of the narrowing of morality to justice

VARGA, CSABA: Reminiscences to a Fervent Mediator of Magisterial Humansitic Ideas


Vita

POLÓNYI ISTVÁN: Észrevétel a szerkesztőknek


Könyvismertetés

DINÓK HENRIETT: Nótári Tamás: A magyar szerzői jog fejlődése

MÉSZÁROS SÁNDOR: Nótári Tamás-Sándor Pál László:A jogi latin nyelv alapjai

MOLNÁR ANRÁS: Tóth J. Zoltán: A halálbüntetés intézményének egyetemes és magyarországi jogtörténeteVissza az előszóhoz
Vissza a főcímhez