Tartalomjegyzék 2011/3.számALFÖLDI ÁGNES DÓRA: A családon belüli erőszak megítélése és megelőzésének eszközei a magyar és az európai uniós jogban

BÁNYAI ORSOLYA: Kiút a zsákutcából, azaz a (fenntartható) fejlődés – jogi nézőpontból

BÓNIS PÉTER: A vagyoni és nem-vagyoni károk megtérítése a glosszátori jogtudományban (Néhány szempont a középkori kártérítési jog történetéhez)

HOMICSKÓ ÁRPÁD OLIVÉR: A társadalmi párbeszéd és együttműködés lehetőségei a közigazgatásban

JUHÁSZ LILLA MÁRIA: Három irányzat a közigazgatás-tudomány fogalomtárából avagy a New Public Management, a New Governance és az újwéberiánus szemlélet vizsgálata

KORMÁNY ZITA – SZALÓKI GERGELY: A Csemegi kódex szankciórendszere I.

MARENCSÁK ZSOLT: A munkavállalás néhány problémája a KKV szektorban

MÉSZÁROS B. ÁDÁM: Az új Pszáf törvény, és az EU új pénzügyi felügyeleti szervei

NÓTÁRI TAMÁS: Szerzői jogi reformkísérletek a 19. században és a 20. század első felében

RIXER ÁDÁM: A történeti alkotmány lehetséges jelentéstartalmai

TÁRCZY EDIT ZSUZSANNA: A UCP irányelv átültetése a tagállami jogrendszerekbe – módosítások révén implementáló államok

VARGA CSABA: Kulcsár Kálmán jogszociológiai úttörése

VERES ZOLTÁN: Etikai megfontolások a short ügyletek vonatkozásában, különös tekintettel az aranyszabály és a iustitia commutativa követelményére


Idegen nyelvű tanulmányok

RADICS, OLIVIA: The Free Marketplace of Ideas Metaphor and the First Amendment


Könyvismertetés

MÉSZÁROS SÁNDOR: Lex Baiuvariorum – A bajorok törvénye


Konferencia

BAKOS ESZTER – HAMBALKÓ ORSOLYA: A Szegedi Tudományegyetem jogi karának hallgatói a Vajdasági Magyar TDK-nVissza az előszóhoz
Vissza a főcímhez