Jogelméleti Szemle 2012/2. szám2012/2. teljes szám egyben, pdf formátumbanTARTALOMTanulmányok

Barnóczki Péter: A hitelintézetek mint jogi személyek kialakulásának és büntetőjogi felelősségük megformálódásának történelmi lépcsői az újkorban és a modern korban

Belényesi Pál: A szennyező fizet elv és a környezetvédelmi támogatások az Európai Bizottság iránymutatásainak a tükrében

Csatlós Erzsébet: Környezetvédelmi rezsim az Arktiszon

Kevevári István: A derridai dekonstrukció találkozása a Critical Legal Studies-zal - Avagy a jogértelmezés kérdése Drucilla Cornell elméletében

Kómár, Béla Endre: The issue of land restitution in the Constitutional Court's practice at the time of the political transition

Lőrinczi Gyula: A csődjogi mentesítés szabályozásának elméleti tengelyei

Molnár András – Téglási András – Tóth J. Zoltán: A magánjogi és az alapjogi érvelések együttélése – feszültségek és dilemmák

Németh László: Az elsők és a Másnaposok – filmkritika a torrentes letöltésekben?

Németh Zoltán György: A nyomozó hatóság bizonyításban játszott szerepe, a nyomozati tényfeltárás és a bizonyítás összefüggései

Nótári Tamás: Adalékok a Lex Baiuvariorum magánjogához

Ruzsicska Yvette: Házasságok, válások, és az élettársi kapcsolatok viszonya a gyermekvállalással

Szabó Pál: Száműzetés az egyházba? VII. Bíborbanszületett Konstantín császár rendeletei a szándékos gyilkosok asylum jogáról és a környező jogi régiók szabályozása

Szmodis Jenő: A nyugati jogpozitivizmus kezdeteiről

Váradi Ágnes: Biztosítási tárgyú jogesetek az Európai Bíróság előtt (Esettanulmányok)

Vörös Imre: Néhány gondolat az uniós polgárság intézményéről

Wörle Adrienn: A hitelközvetítői ügynöki tevékenység MagyarországonRecenziók

Gulyás Ábel: Nótári, Tamás: Handling of Facts and Forensic Tactics in Cicero’s Defence Speeches

Mészáros Sándor – Nótári Tamás: Antalóczy Péter: Felekezeti egyházjog alapjai

Szabó Pál: Sáry Pál: Előadások a római büntetőjog körébőlVita

Holló András: Néhány megjegyzés az „alapok” (húsz év) védelmében

Sáry Pál: Az állam és az egyház kapcsolata a keresztény Római Birodalomban. Észrevételek Hamza Gábor megállapításaira
Vissza az előszóhoz
Vissza a főcímhez