Jogelméleti Szemle 2012/3. szám2012/3. teljes szám egyben, pdf formátumbanTARTALOMTanulmányok

Barnóczki Péter: A kockázatvállalás korlátozása a hazai jogi szabályozásban

Hollán Miklós: A befolyás vásárlásának büntetendőségéről

Láncos Petra Lea: A nyelvi diszkrimináció tilalma az Európai Bíróság és a Törvényszék joggyakorlatában

Mogyorósi András: Roosevelt és a Legfelsőbb Bíróság küzdelme a New Deal fölött

Molnár András: Szempontok a bírói „aktivizmus” definiálásához

Pongráczné Ruzsicska Yvette: A vallásosság összefüggései a gyermekszám alakulásával

Szalai András: Több mint az Alaptörvény őre. Az Alkotmánybíróság mint a parlamentáris kormányzat ellensúlya

Vörös Imre: Grosschmid – reloaded. Tudósítás a jogállamiság határvidékeiről


Recenziók

Deli Gergely: A szívébe írva. Recenzió Wolfgang Waldstein könyvéről

Molnár András: Mítoszrombolás a jogtudományban – Oliver Wendell Holmes újragondolva (Recenzió Albert W. Alschuler Law Without Values című könyvéről)


Vita

Rixer Ádám: A jogászelit léte és szerepe mint a kormányzati kapacitás egyik kulcskérdése

Szmodis Jenő: Alkotmány és alkotmányosság – Veszélyek és lehetőségek a közjogi rendszer átalakulása körül
Vissza az előszóhoz
Vissza a főcímhez