Jogelméleti Szemle 2012/4. szám2012/4. teljes szám egyben, pdf formátumbanTARTALOMTanulmányok

Bérces Viktor: A védő kérdezési jogának gyakorlásával kapcsolatos kérdések bírósági eljárásban

Blutman László: Az analitikus jogdogmatika keservei: jogosultság, szabadosság, hatalmasság

Hegedős Soma: Eltérő demokrácia-felfogások az antikvitástól az újkorig

Kondorosi András: Gondolatok a pénzforgalom rendjét sértő bűncselekmények kapcsán

Mészáros Ádám Zoltán: A végszükség szabályozásának alakulása, tekintettel az új Btk.-ra

Müller György: A miniszterelnöki kormányról

Nótári Tamás: A színpadi művek és a zeneművek szerzői jogvédelmének fejlődéstörténete Magyarországon

Paksy Máté: Az alkotmánybíráskodás kezdetei Franciaországban: az „igazságosság ágya” metafora

Szaniszlai, Peter: Governance instead of government – some theoretical considerations from the study of the postwar Japanese political system

Szmodis Jenő: Az etológiai tények hatása a jogrendszerekre

Tóth J., Zoltán: Animal Protection and Animal ’Rights’ in Hungary

Ujházi, Lóránd: Possibilities of the solution of lacuna legis in the law of the catholich church (CAN. 19.)Recenziók

Vigh Enikő: A jog mint multidiszciplináris tudományKönyvismertetés

Hengl Melinda: Könyvismertetés Hautzinger Zoltán: „A magyar katonai büntetőeljárás fejlesztési irányai” című könyvéről

Kiss Zoltán: Nótári, Tamás: Studia Iuridico-Philologica II. Studies in Classical and Medieval Phililogy and Legal History. Lectum, Szeged, 2012. 210 o.Portré

Az Alaptörvény és a történeti alkotmány – Csevár Nóra beszélget Szájer Józseffel
Vissza az előszóhoz
Vissza a főcímhez