Jogelméleti Szemle 2013/1. szám2013/1. teljes szám egyben, pdf formátumbanTARTALOMTanulmányok

Bányai Ferenc – Nagypál Szabolcs: Jogtudomány és filmművészet: A Tizenkét dühös ember elemzése

Béky Ágnes Enikő: A gyermekek szerepe a családi jogi mediációban, különös figyelemmel az ítélőképesség kérdésére

Háger Tamás: Az ítéleti tényállás megalapozottságával kapcsolatos egyes kérdések a büntetőperben

Horváth Eszter: A három csapás az alkotmányos büntetőjog tükrében

Kis Tamás: A történelemfilozófia és a jog kapcsolatáról

Kómár, Béla Endre: About the Introduction of SPS in Hungary

Kőhalmi László: A büntethetőségi korhatár kérdése

Mészáros Ádám Zoltán: Az élethez való jog a jogellenességet kizáró okok tükrében

Móré, Sándor: Some thoughts about the legal protection of national minorities in Romania

Nótári Tamás: A szerzői jog bitorlásához kapcsolódó eljárási szabályok első két szerzői jogi törvényünkben

Pataki János István: Gondolatok a bírósági végrehajtás rendszeréről

Perkumienė, Dalia – Tamašauskienė, Violeta: Peculiarities of Real Property Intestate Succession in Lithuania

Ruzsicska Yvette: A csecsemőhalálozás

Szalai András A hatalmi ágak relatív függetlenségéről, avagy a köztársasági elnök újra a végrehajtó hatalomban?

Varga Csaba: Egy akadémiai jogtudományi intézet kilátásairól: Lehetőségek és várakozásokRecenziók

Vörös Imre: Társadalomelmélet és jogfilozófia a görögök kapcsán – Szmodis Jenő könyvérőlVita

Veres Zoltán: Gondolatok a fogyasztóvédelem alkotmányos rangra emelése kapcsán, különös tekintettel a pénzügyi fogyasztóvédelemre
Vissza az előszóhoz
Vissza a főcímhez