Jogelméleti Szemle 2014/1. szám2014/1. teljes szám egyben, pdf formátumbanTARTALOMTanulmányok


Ernyes Mihály: Baranyai rokongyilkosságok a kiegyezést követő évtizedben ... 2

Háger Tamás: A költségvetési csalás pénzügyi, anyagi jogi és bizonyítási alapjai, különös tekintettel a terhelt vallomására ... 20

Kovács Judit Nóra: Az USA civil szervezeteinek szerepvállalása a környezet- és a fogyasztóvédelem területén ... 38

Kupecki Nóra: Kényszerintézkedések a Bűnvádi perrendtartásban ... 48

Málik, József Zoltán: Voting Paradoxes and Democracy ... 75

Müller György: Parlament és kormány viszonyáról (2010-2014, és ami utána következik) ... 84

Nótári Tamás: Az Epistola Theotmari mint jog- és köztörténeti forrás ... 95

Pokol Béla: Globális uralmi rend és állami szuverenitás ... 105

Pongráczné Ruzsicska Yvette: A nők megváltozott szerepe a társadalomban, a családban, és ennek hatása a gyermekvállalásra ... 130

Szalai Anikó: A kisebbségvédelem mai tendenciái az ENSZ Közgyűlésében ... 144

Téglási, András: The constitutional protection of agricultural land in Hungary with special respect to the expiring moratorium of land acquisition in 2014 ... 155Recenziók


Fekete Sára: Ismertetés Hamza Gábor: A római jog és hatása a modern jogok fejlődésére című tanulmánykötetéről ... 175

Mészáros Ádám Zoltán: Kolosváry Bálint: Magánjogi végszükség. Korai előtanulmány az új Ptk.-hoz ... 177

Nótári Tamás: Egy kora középkori koncepciós per újraértelmezése ... 183

Szalóki Gergely: Nótári Tamás: Jogi regulák és szentenciák latinul és magyarul ... 188

Életrajz


Hamza Gábor: Áttekintés Andrés Bello, a kiemelkedő humanista társadalomtudós és kodifikátor életművéről ... 1902014/1. teljes szám egyben, pdf formátumbanVissza az előszóhoz
Vissza a főcímhez