Jogelméleti Szemle 2014/3. szám2014/3. teljes szám egyben, pdf formátumbanTARTALOMTanulmányok


Baksa Eszter: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség története ... 3

Blutman László: Van-e jogi tudás, avagy mit tudhatunk a jogban? ... 10

Cservák Csaba: Népek, nemzetiségek, kisebbségek ... 52

Kádár Hunor: A tanú- és sértettvédelemre vonatkozó európai jogi szabályozás és az új román Büntetőeljárási törvénykönyv ... 66

Kupecki, Nóra: Ein rechtsvergleichender Rechtsfall gemäß deutschem, türkischem und ungarischem Recht ... 78

Málik József Zoltán: Értelmezhetőek-e etnikai konfliktusok individuálisan racionális cselekvések következményeként? ... 91

Masa Gabriella: A megbízási szerződés szabályainak kialakulása és változásai a magánjogi kodifikáció során ... 105

Molnár András: Egy pellengérre állított döntés reputációs hányattatásai: a Lochner-ítélet és kora alkotmányértelmezési gyakorlata az értékelő szakirodalom tükrében ... 116

Németh Zoltán György: A szakértői bizonyítékok hatása a ténymegállapítási folyamatra ... 143

Pokol Béla: Az alkotmánybíráskodás szociológiai megfigyelése ... 158

Szabó Fruzsina Mariann: Az Európai Külügyi Szolgálat szerepe és fejlődése ... 190

Udvarhelyi Bence – Sáry Pál: A serdületlenek büntethetőségének kérdése a római és a magyar jogban ... 215


Szemle


Ernyes Mihály: Életelleni bűncselekmények Pécs-Baranyában (az 1950-es évek) ... 226

Hajdú Gergely: A választottbíráskodás kikötési lehetőségének hazai jog szerinti kizárása és annak Alaptörvénnyel való összhangja az Alkotmánybíróság szerint ... 238

Horváth Eszter: A visszaesés jogkövetkezményei az új Büntető Törvénykönyvben ... 263

Mészáros Ádám Zoltán: A végszükség a nemzetközi szabályozás tükrében ... 277

Recenziók


Hamza Gábor: Siklósi Iván: A nemlétező, érvénytelen és hatálytalan jogügyletek elméleti és dogmatikai kérdései a római jogban és a modern jogokban ... 285

Sándor István: Gábor Hamza: Origine e sviluppo degli ordinamenti giusprivatistici moderni in base alla tradizione del diritto romano ... 287

Brevis


Hamza Gábor: Áttekintés a kisebbségvédelemról (Minderheitenschutz) a két világháború közötti Németországban ... 2902014/3. teljes szám egyben, pdf formátumbanVissza az előszóhoz
Vissza a főcímhez