Jogelméleti Szemle 2015/1. szám2015/1. teljes szám egyben, pdf formátumbanTARTALOMTanulmányok


Bérces Viktor: A rábírás mint elkövetési magatartás értelmezésének kérdései részesség, illetőleg öngyilkosságban közreműködés esetén ... 2

Cservák Csaba – Szabó Zsolt: Gondolatok a független képviselők helyzetéről de lege lata és de lege ferenda ... 13

Egri Kovács Krisztián: Az Európai Közigazgatási Tér és az európai közigazgatás jellemzőinek vázlata ... 22

Gulyás Dávid – Lukácsi Dániel Csaba – Juhász László: Az új választójogi szabályozás – egy választást követően ... 30

Kupecki Nóra: A személyi szabadság átmeneti elvonása: az őrizetbe vétel szabályai a magyar, a német és az osztrák jog tükrében ... 47

Málik, József Zoltán: The Clash of Civilizations and Game Theory ... 68

Németh László: Neutrális vagy teátrális? A netes semlegesség rövid európai története ... 77

Pokol Béla: Alkotmányszöveg és értelmező precedens az alkotmánybíráskodásban ... 88

Siket Zsuzsanna: A gyermekelhelyezési perek kodifikációs kérdései ... 105


Recenziók


Háger Tamás: A bírói függetlenség, a tisztességes eljárás egyes fontos kérdései – recenzió a Badó Attila szerkesztette „Fair trial and judicial independence” című összehasonlító jogi tanulmánykötethez ... 116

Hengl Melinda: Tremmel Flórián: Retorika és igazságszolgáltatás ... 123

Horváth A. Miklós: A nemzeti hatalom mérése a posztindusztriális korban ... 129

Stamler Ábel: Nyirkos Tamás: Az ötfejű sas ... 137

Szabó Erzsébet: H. Szilágyi István – Fekete Balázs (szerk.): Iustitia modellt áll ... 1422015/1. teljes szám egyben, pdf formátumbanVissza az előszóhoz
Vissza a főcímhez