Jogelméleti Szemle 2015/2. szám2015/2. teljes szám egyben, pdf formátumbanTARTALOMTanulmányok


Czédli-Deák Andrea: A bíróság sajtótájékoztatási tevékenységéről és az ehhez kapcsolódó felelősségi kérdésekről ... 2

Cservák Csaba: A népszavazás és a választási bizottságok ... 14

Görög Márta: A kutatási szerződés, mint a kutatási együttműködések tipikus kontraktusának néhány jellemző vonása ... 25

Hegedős Soma: Az erőszak vizsgálata a modernkori jog-, és államelméletben - Áttekintés ... 33

Kevevári István: Logosz, írás, képek és jog − Peter Goodrich „Grammatológia”-értelmezése ... 43

Málik, József Zoltán: Malicious Identities ... 53

Markovich Réka – Hamp Gábor – Syi: Jogszabályszövegek gépi elemzésének tanulságai ... 64

Mészáros Ádám Zoltán: A közérdek és egyéb jogi tárgyak a büntetendőséget kizáró okok szabályozásában ... 74

Nagy Zsolt: Vajon a jogszociológia a szociológiai módszertan egyik szemléletes példája? – Émile Durkheim és a jogszociológia ... 82

Petkó Mihály: A fájlcserélés szerzői jogi kérdései ... 93

Pokol Béla: A jogtudomány társadalomtudományosodása (és így perspektivikus létrejötte) ... 1062015/2. teljes szám egyben, pdf formátumbanVissza az előszóhoz
Vissza a főcímhez