Jogelméleti Szemle 2015/4. szám2015/4. teljes szám egyben, pdf formátumbanTARTALOMKöszöntő Pokol Béla 65. születésnapja alkalmából ... 3


Jurisztokrácia-vita

Pokol Béla: A jurisztokrácia és a demokrácia határvonalán ... 4

Chronowski Nóra: Globális vagy lokális alkotmányosság? ... 19

Drinóczi Tímea: Jurisztokrácia és alkotmányoligarchia vagy többszintű alkotmányosság és alapjogvédelem? Reflexiók Pokol Béla írására ... 32

Halmai Gábor: Egy „alkotmányoligarcha” megjegyzései, avagy miről érdemes és miről nem jogtudományi vitát folytatni ... 46

Cservák Csaba: A jurisztokrácia aggálya és az ellentmondások feloldása ... 55


A polémia megindulása

Pokol Béla: Maradjunk közelebb a tudósszerephez! ... 62

Halmai Gábor: Összeesküvés-elmélet helyett ismerjük meg vitapartnerünk álláspontját! ... 70

Pokol Béla: Válasz a jurisztokrácia-kritika védelmében ... 73


Tanulmányok


Bódi Stefánia: Jogszabályváltozások a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben, különös tekintettel a Magyar Honvédség és a rendőrség többletfeladataira ... 88

Czédli-Deák Andrea: Adalékok a belátási képesség vizsgálatához ... 102

Halmosné Siket Zsuzsanna: A büntethetőségi korhatár leszállításának okai ... 116

Hamza Gábor: Robert Schuman, az európai-integráció „atyja” politikai és szellemi munkássága ‒ Magyarországgal való kapcsolatára történő kitekintéssel ... 126

Hollán Miklós: Hivatali befolyás vásárlása vagy hivatali vesztegetés ... 133

Müller György: Állami vezetőkről ... 148

Pokrócos György: A szabálysértési elzárás alkalmazásának kérdései ... 163

Szalai András: A költségvetési abszolút vétó. A Költségvetési Tanács, mint a parlamentáris kormányzat korlátja ... 181

Szűcs Lászlóné Siska Katalin: Út a modern török alkotmányhoz, A török alkotmány történeti gyökerei-Korszakok és dokumentumok az ottomán időkből ... 189

Tóth J. Zoltán: A passzív eutanázia mint „az ellátás visszautasításához való jog” dilemmái – alkotmányelméleti megközelítésben ... 206


Recenzió


Szmodis Jenő: Alkotmányos modellváltás – politológiai nézőpontból ... 219

2015/4. teljes szám egyben, pdf formátumbanVissza az előszóhoz
Vissza a főcímhez