Jogelméleti Szemle 2016/1. szám2016/1. teljes szám egyben, pdf formátumbanTARTALOMTanulmányok


Hamza Gábor: Az iszlám vallás és a magyar jogrendszer – történeti-jogi áttekintés ... 3

Kanyáriné Tuska Mariann: Bírósági közvetítés a peres eljárások és a jó gyakorlatok tükrében ... 13

Kevevári István: Drucilla Cornell és a határ filozófiája ... 38

Málik József Zoltán: Demokráciatervezés-technikák (democracy engineering) multi-ágens rendszerekben ... 51

Nagy Anita: A túlzsúfoltság a büntetés-végrehajtási intézetekben, figyelemmel a nemzetközi szabályozásra ... 63

Pokol Béla: A jurisztokratikus kormányforma és szerkezeti kérdései ... 81

Sipos Attila: A légtér jogi státusza és használata ... 94

Tóth A., Judit: A Systems Approach to Society and Law ... 115

Tóth J. Zoltán: Változások a magyar alapjogi bíráskodásban: Normatív és jogszociológiai elemzés ... 121


Recenzió


Siklósi Iván: Visky Károly és a Scuola di diritto romano e diritti orientali ... 139


Vita


Badó Attila: Az „antiaktivizmus” határairól ... 145

Csink Lóránt: Az alkotmánybíráskodás szerepe parlamentáris kormányformában ... 149


Életút


Pokol Béla: Tudóspályám társadalomelméleti vonulata ... 156

Varga Csaba beszélgetése Samu Mihállyal ... 185


Egyéb


Fenyvesi Csaba: A TUSZEHURE mint jogtanári ars poetica ... 201

Földi András: Laudatio in honorem Gábor Hamza ... 207

2016/1. teljes szám egyben, pdf formátumbanVissza az előszóhoz
Vissza a főcímhez