Hivatkozások dr. Vókó György munkáira

 

Idézettség száma: 296

 

Önálló kiadványok

 

 

 

VÓKÓ György: Büntetés-végrehajtási jog / (közread. a Janus Pannonius Tudományegyetem) – Pécs: Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 1996. 166. p.

 

1.       Deák Ferenc: VÓKÓ György: Büntetés-végrehajtási jog. (recenzió) = Jogtudományi Közlöny 1997. 5. 252, 253. p.

 

2.       Lajtár István: Recenzió VÓKÓ György: „Büntetés-végrehajtási jog” című tankönyvéhez = Collega 1997. 3.

 

3.       Sinku Pál: VÓKÓ György: Büntetés-végrehajtási jog. (recenzió) = Ügyészek Lapja 1997. 4. 82, 83. p.

 

4.       Lajtár István: Vókó György: Büntetés-végrehajtási jog. (recenzió) = Magyar Jog. 1997. 8. 501. 502.

 

5.       Deák Ferenc: Önálló tantárgy. A büntetés-végrehajtási jog új              tankönyvéről = Börtönügyi Szemle 1999. 3. 87. p.

 

6.       Herke Csongor: Die Untersuchungshaft in Ungarn = Jogelméleti Szemle 2001. 2. http://jesz.ajk.elte.hu/herke6.html 21

 

7.       Horváth Tibor (szerk.): Büntetés-végrehajtási jog (A szabadságelvonással járó jogkövetkezmények végrehajtása) Rendőrtiszti  Főiskola. Rejtjel Kiadó. Budapest, 1999. 233. p.

 

8.       Büntetés-végrehajtási jog /(szerk. Horváth Tibor); (írta Csernyánszky Lajos et al.).                   2., átdolg. kiad. – Budapest Rejtjel Kiadó, 2001. 333. p.

 

9. Antal Albert – Laczkó János – Kardon László: A kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés büntetőjogi és büntető-eljárásjogi problematikája = Börtönügyi Szemle 2002. 4. 110. p.

 

10. Büntetés-végrehajtási jog /(szerk. Horváth Tibor); (írta Csernyánszky Lajos et al.).              3., átdolg. kiad. – Budapest Rejtjel Kiadó, 2003. 329. p.

 

11. Büntetés-végrehajtási jog /(szerk. Horváth Tibor); (írta Csernyánszky Lajos et al.).              4., átdolg. kiad. – Budapest Rejtjel Kiadó, 2007. 333. p.

 

 

 

 

 

12. Turbók Attila: Vókó György: Büntetés-végrehajtási jog (recenzió) Börtönügyi Szemle. 29974. 4. 125. 126. p.

 

13. Kenediné Veres Judit: A szabadságvesztés végrehajtásának humanizálása, enyhítése, a félszabadság és az ezzel kapcsolatos új ügyészi szempontok, feladatok. I. rész. Ügyészek Lapja, 1998. 2. 21. p.

 

 

VÓKÓ György: Büntetés - végrehajtási jog / VÓKÓ György. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2002. - 254 p. (Dialóg Campus szakkönyvek ; Jogi szakvizsga segédkönyvek)

 

 

14. Deák Ferenc István: Ajánló = Börtönügyi Szemle 2006. 3. 117. p.

 

15. Lajtár István: A büntetés-végrehajtás garancia- és kontrollrendszere

Magyarországon. HVG ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. Budapest, 2010. 104. p.

 

16. Herke Csongor: A letartóztatás. Dialóg Campus Kiadó. Budapest-Pécs. 2002.                             162. 168. 254. 261. p.

 

 

VÓKÓ György (szerk.): Büntetés-végrehajtás jog kézikönyve/ Belovics Ervin (et al.); (szerk. VÓKÓ György) – Budapest: HVG-ORAC, 2001. 451. p.

 

17. Csordás Sándor-Csóti András-Garami Lajos-Müller Anikó: szabadságvesztés végrehajtási fokozatok nélkül? (Gondolatok az új Btk. kodifikációjához). Büntetőjogi Kodifikácó. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. 2001. 2 32. p.

 

 

18. Deák Ferenc István: A büntetés-végrehajtási jog kézikönyve. Börtönügyi szemle 2001. 4. 125., 126. p.

 

19. Sós-Tóth Adrienn: A rövid tartamú szabadságvesztés dilemmái = Börtönügyi Szemle 2006. 4. 13, 28. p.

 

20. Kovács Péter: A közérdekű munka és a végrehajtásával kapcsolatos problémák = Bűnügyi Szemle. Jogalkalmazók folyóirata 2009. 2. 89. p.

 

21. Szűcs András: A végrehajtási fokozat megváltoztatásának elméleti és gyakorlati kérdései. Börtönügyi szemle. 2009. 4. 10. p.

 

22. Czenczer Orsolya: Az oktatás, mint reszocializációs eszköz a fiatalkorúak büntetés-végrehajtási intézeteiben. Börtönügyi Szemle. 2008. 3. 1. p. 12. p.

 

23. Lajtár István: Jogállam, humánum. Börtönügyi Szemle 2001. 2. 85.p. 88. p. 92. p.

 

 

 

 

 

24. Sós Tóth Adrienn: A rövid tartamú szabadságvesztés dilemmái. Börtönügyi szemle 2006. 4. 27. p.

 

 

25. Lajtár István: Jogállami biztosítékok a hazai büntetés-végrehajtásban, a garancia- és kontrollrendszer komplexitása és fejlesztésének lehetséges irányai . Bp. 2008. 127, 146 , 148 p.

Doktori (értekezés védés

 

26. Kondorosi Ferenc: A biztonság új dimenziói. A biztonság fogalmának átalakulása. Börtönügyi Szemle. 2006. 4. 17. 18. 19. p.

 

27. Kapa-Czenczer Orsolya: Fiatalkorúak reszocializációs nevelése a szabadságvesztés büntetés alatt. 2008. 251 p

Doktori értekezés

 

 

VÓKÓ György: Magyar büntetés-végrehajtási jog. – Budapest; Pécs: Dialóg Campus, 1999. 453.p. (Institutiones juris; Dialóg Campus tankönyvek)

 

 

28. FÁBRY Anton: Úvod do penológie. Bratislava: Občianske združenie Sociál práca, 2006, ISBN 80-89185-23-1 155. p 160. p.

 

29. Anton FÁBRY: Teória a prax výkonu trestných sankciì, l. diel. Vydavateĺ: Akadémia Policajnèho zboru v Bratislave. 2004. ISBN 80-8054-309-7 EAN 9788080543099 142, 144, 145, 150. pp.

 

30. JU Dr. Anton Fábry CSc: Penológia Vydavatel’ské oddeleine Právnickej Fakultí Univerzity Komenského v Bratislave. 2000. ISBN 80-7160-140-3 305, 311 pp.

 

31. Tóth, Mihály: Einführung in das ungarische Strafrecht. – Passau : Schenk Verlag, 2006. 236. p.

 

32. Deák Ferenc: Önálló tantárgy. A büntetés-végrehajtási jog új tankönyvéről = Börtönügyi Szemle 1999. 3. 87, 90. p.

 

33. Kőhalmi László: Égető sebek, Emléksorok Finkey Ferencről, a büntetés-végrehajtási jogtudomány atyjáról. Börtönügyi Szemle 2000. 4. 111.p.

 

34. Boros János – Csetneky László: Börtönpszichológia: RTF főiskolai jegyzet – Budapest: Rejtjel Kiadó, 2000. 244. p.

 

35. Csordás Sándor: Egységes hálózatot! Gondolatok a pénzbüntetésről és az utógondozás fejlesztéséről = Börtönügyi Szemle 2000. 1. 46. p.

 

36. Tóth Erika: Elítélt és szabadult. Börtönügyi Szemle 2000. 4. 30. 40. p.

 

37. Fecz József: A közérdekű munka büntetés végrehajtásának gyakorlati problémái = Magyar Jog  2001. 8. 484, 485. p.

 

38. Büntetés-végrehajtási jog/(szerk. Horváth Tibor); (írta Csernyánszky Lajos et al.). – 2. átdolg. kiad. – Budapest. Rejtjel Kiadó, 2001. 333. p.

 

39. Kovasits Gábor: Néhány gondolat az IMEI büntetés-végrehajtással kapcsolatos feladatairól = Ügyészek Lapja 2001. 3. 69. p.

 

40. Btk. kodifikációjához = Büntetőjogi Kodifikáció 2001. 2. 32. p.

 

41. Jancsák Ramona: A fogvatartottak munkáltatása. Studia Iuvenum Iuris peritorum. Szerk. Drinóczi Tímea. Pécs, 2001. In.: 303-340 pp. 309, 314, 319, 333, 336. pp

 

42. Polyák Annamária: Alkohol és bűnözés. Börtönügyi Szemle. 2001. 1. 34.

 

43. Lőrincz József: A büntetés-végrehajtás tudománya és szerepe a hazai felsőoktatásban. Börtönügyi Szemle. 2001. 3. 9. 10. 11. p.

 

44. Boros János – Csetneky László: Börtönpszichológia : RTF főiskolai jegyzet – Budapest : Rejtjel Kiadó, 2002. 269. p.

 

 

45. Lajtár István: Reflexió Fecz József: A közérdekű munka büntetés végrehajtásának gyakorlati problémái címmel megjelent írására. [MJ 8/2001.] = Magyar Jog 1/2002. 1. 35, 36. p.

 

46. Végh Marianna: A büntetés-végrehajtási bíró hatáskörének változásáról és eljárásának ellentmondásairól = Börtönügyi Szemle 2002. 1. 62. p.

 

47. Balogh András József: Oktatás és túlzsúfoltság = Belügyi Szemle 2002. 2-3. 104.p.

 

48. Kertész Imre: Miért túlzsúfoltak a börtönök? Belügyi Szemle. 2002. 2-3. 85. p.

 

49. Végh Mariann: A fogvatartottak foglalkoztatásáról = Börtönügyi Szemle 2002. 4. 23, 24. p.

 

50. Sobor Dávid: A fancia büntetés-végrehajtás reformja. Börtönügyi Szemle 2003. 1. 128. p.

 

51. Büntetés-végrehajtási jog / (szerk. Horváth Tibor); (írta Csernyánszky Lajos et al.). – 3. átdolg. kiad. – Budapest. Rejtjel Kiadó, 2003. 329. p.

 

52. Fehér Lenke-Parti Katalin: A női elítéltek helyzete a magyar büntetés-végrehajtási intézetekben = Börtönügyi Szemle 2003. 3. 19, 34. p.

 

53. Csordás Sándor-VÓKÓ György: A fogvatartottakkal való bánásmód elvei és gyakorlata = Börtönügyi Szemle 2004. 4.

1, 14. p.

 

54. A kisebbségi önkormányzatok kézikönyve. A kiadvány a Nemzeti Etnikai Kisebbségi Hivatal közreműködésével készült. Budapest .  2006. 173 p.

 

55. Büntetés-végrehajtási jog/ (írta Csernyánszky Lajos et al.); (szerk. Horváth Tibor). 4. átdolg. kiad. – Budapest. Rejtjel Kiadó, 2007. 333. p.

 

56. Kerékgyártó Gizella: A börtönügy reformja Horváth Boldizsár minisztersége idején = Börtönügyi Szemle 2007. 4. 55, 64. p.

 

57. Jancsák, Ramóna: Links between prisoners and the outside world in Hungary and some other EU countries. In: PhD tanulmányok 7. – Pécs : PTE ÁJK Doktori Iskolája, 2008. 115, 117, 134. p.

 

 

58. Haraszti M. Katalin: ”A nemzeti megelőző mechanizmus” mint a kínzás és más

kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód megelőzésének eszköze . Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány = ACTA HUMANA 20. évf. 2009. 3. 19 p.

Tanulmány

 

59. Fenyvesi Csaba: Szembesítés. Szemtől szembe a bűnügyekben. Dialóg Campus Kiadó. Budapest-Pécs. 2008. 296. p.

 

60. Kettős mérce. Börtönviszonyok Magyarországon. Magyar Helsinki Bizottság Budapest. 2002. 70. p.

 

 

 

VÓKÓ György: Magyar büntetés-végrehajtási jog. – 3. jav. kiad. – Budapest; Pécs: Dialóg Campus K., 2001. 457. p.

 

61. Büntetés-végrehajtási jog/ (szerk. Horváth Tibor); (írta Csernyánszky Lajos et al.). – 3. átdolg. kiad. – Budapest. Rejtjel Kiadó, 2003. 329. p.

 

62. Szabó Krisztián: A kényszergyógyítással kapcsolatos bizonyítás nehézségei és a szabályozás egyéb kérdései – Börtönügyi Szemle 2003. 4. 11, 18. p.

 

63. Kovács Mónika: A szabadsághoz és a személyi biztonságoz való jog korlátai, garanciái és a vele kapcsolatos aktuális problémák =Ügyészek Lapja 2005. 2. 8. p.

 

64. Czenczer Orsolya: Az embertelen bánásmóddal kapcsolatos tapasztalatok a cseh büntetés-végrehajtás intézeteiben = Collega 2005. 1. 26, 27. p.

 

65. Kapa-Czenczer Orsolya: Új fejezet a magyar büntetés-végrehajtási jogban = Ügyészek Lapja 2006. 1. 16. p.

 

66. Czenczer Orsolya: A büntetés-végrehajtási intézetek történetisége: a büntetések végrehajtásának egyes módozatai és intézményei a kezdetektől a rendszerváltásig (1989) = Collega 2006. 2-3. 92. p.

 

67. Büntetés-végrehajtási jog/ (írta Csernyánszky Lajos et al.); (szerk. Horváth Tibor). – 4. átdolg. kiad. – Budapest. Rejtjel Kiadó, 2007. 333. p.

 

 

VÓKÓ György: Magyar büntetés-végrehajtási jog. – 4. jav. kiad. – Budapest; Pécs: Dialóg Campus, 2004. 471. p. (Institutiones juris; Dialóg Campus tankönyvek)

 

68. Büntetéstani alapfogalmak. / Kabódi Csaba, Lőrincz József Mezey Barna. - Budapest. Rejtjel Kiadó, 2005. 223. p.

 

69. Deák Ferenc István: A magyar büntetés-végrehajtási jog című egyetemi tankönyv új kiadásáról = Börtönügyi Szemle 2005. 1. 135, 136. p.

 

70. Czenczer Orsolya: A büntetés-végrehajtási intézetek történetisége: a büntetések végrehajtásának egyes módozatai és intézményei a kezdetektől a rendszerváltásig (1989) = Collega 2006. 2-3. 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, p.

 

71. Szűcs András: Aktuális jogértelmezési problémák és megoldásaik a büntetés-végrehajtási bírói eljárásban = Iustum Aequum Salutare 2006. 3-4. 145. p.

 

72. Andras Schlett Ont he horns of a dilemma redesigning the pension systems in Europe = Iustum Aequum Salutare II. 2006. 3–4. 145 p.

 

73. .Hautzinger Zoltán: Az önálló katonai büntetőkódex = Rendészeti Szemle 2007. 10. 30. p.

 

74.   Hautzinger Zoltán: A katonai büntetés-végrehajtási jog jellemzői = Börtönügyi  Szemle 2008. 3. 66. p.

 

75. Belovics Ervin: A büntetés-végrehajtás ügyészi törvényességi felügyeletének szerepéről. Börtönügyi Szemle. 2008. 1. 7. p.

 

76. Kapa-Czenczer Orsolya: Fiatalkorúak reszocializációs nevelése a szabadságvesztés büntetés alatt . 2008. 132 p.

Doktori értekezés

 

77. Lajtár István: A büntetés-végrehajtás garancia- és kontrollrendszere

         Magyarországon. HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. Budapest. 2010. 12. p. 21. p. 54. p. 57. p. 58, 61, 82., 91., 101 p.

 

 

VÓKÓ György: Európai büntetés-végrehajtási jog. – Budapest; Pécs: Dialóg Campus, 2006. 392. p. (Institutiones juris; Dialóg Campus tankönyvek)

 

78. Csizmadia László: VÓKÓ György: Európai büntetés-végrehajtási jog–Dialóg-Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2006 (könyvismertetés) = Belügyi Szemle 2006. 5. 113-117. p.

 

79. Bory Noémi: Dr. VÓKÓ György: Európai büntetés-végrehajtási jog = Ügyészek Lapja 2006. 2. 75. p.

 

80. Eperjes Krisztián: „VÓKÓ György: Európai büntetés-végrehajtási jog” = Iustum aequum Salutare 2006. 1-2. 310-314. p.

 

81. Aleku Mónika: Európai büntetés-végrehajtási jog = Börtönügyi Szemle 2006. 1. 113-116. p.

 

82. Deák Ferenc István: Tudósítás a Magyar Börtönügyi Társaság szakmai fórumáról = Börtönügyi Szemle 2006. 2. 113. p.

 

83. Ruzsonyi Péter: A büntetés-végrehajtási dolgozók felsőfokú képzése. 1. rész = Börtönügyi Szemle 2006. 4. 67, 76. p.

 

 

84. Szűcs András: VÓKÓ György: Európai büntetés-végrehajtási jog = Magyar Jog 2006. 5. 316-318. p.

 

85. Büntetés-végrehajtási jog/ (írta Csernyánszky Lajos et al.); (szerk. Horváth Tibor). – 4. átdolg. kiad. – Budapest. Rejtjel Kiadó, 2007. 333. p.

 

86. Antal Szilvia: Az idegenrendészeti őrizet helye a magyar jogban = Börtönügyi Szemle 2007. 2. 19, 21, 26, 27, 32. p.

 

87. Ruzsonyi Péter: A büntetés-végrehajtási dolgozók felsőfokú képzése. 2. rész. A tipikus európai büntetés-végrehajtási kezelési típusok és a felsőfokú szakemberképzés = Börtönügyi Szemle 2007. 1. 94. p.

 

88. Sümeginé Dr. Tóth Piroska: Válogatás a szakirodalomból = Ügyészek Lapja 2007. 2. 87. p.

 

89. Szűcs András: A közérdekű munka elévülésével kapcsolatos egyes értelmezési kérdésekről = Ügyészek Lapja 2007. 3. 15. p.

 

90. Szűcs András: A közédekű munka elévülésével kapcsolatos egyes értelmezési kérdésekről URL.: http://www.ugyeszek.hu/ftp/ugyeszeklapfriss/2007-03.pdf.

Folyóiratcikk

 

91..Surányiné Temesi Mária: A személyes adatok védelme a  büntetés-végrehajtási szervezetnél = Börtönügyi Szemle 2008. 3. 49. p.

 

92. Lajtár István: Jogállami biztosítékok a hazai büntetés-végrehajtásban, a garancia- és kontrollrendszer komplexitása és fejlesztésének lehetséges irányai . Bp. 2008. 175, 

Doktori ( értekezés ) védés

 

93. Lőrincz József: Büntetőpolitika és börtönügy/ (Táblázatok Várszegi Ferencné). – Budapest. Rejtjel Kiadó. 2009. 133, 135, 143, 147, 152, 153, 154, 223. p.

 

94. Pallo József: A gyógyító jellegű büntetőjogi intézkedések fogalmi és alkalmazási kérdései . 2009. 140, 149 p.

PhD. Értekezés

 

 

95. Lajtár István: A büntetés-végrehajtás garancia- és kontrollrendszere Magyarországon. HVG ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft. Budapest.2010. 156. p.160. p.

 

96. Horváth Márta-Körmendy András: A fogvatartottak vallásgyakorlása – jogi szabályozás és jogalkalmazás hazánkban és külföldön. Börtönügyi Szemle. 2009. 3. 24. p.

 

 

VÓKÓ György: Magyar büntetés-végrehajtási jog. – 4. jav. kiad. utánny. -– Budapest; Pécs: Dialóg Campus, 2006. 471.p. (Institutiones juris; Dialóg Campus tankönyvek)

 

97 .Battonyai Boglárka: De Condemnatore. Az Aszódi Javítóintézet növendékei.  2006. TDK dolgozat

 

98. Büntetés-végrehajtási jog/ (írta Csernyánszky Lajos et al.). (szerk. Horváth Tibor). – 4. átdolg. kiad. – Budapest. Rejtjel Kiadó, 2007. 333. p.

 

99. Csordás Dóra – Csordás Sándor:

Az emberközpontú és közösségi irányultságú börtönrendszerek fõbb jellemzõi  = A „Szocializáció és reszocializáció a börtönben” című  –  2006. november 17-én megtartott –  konferencián elhangzott előadás bővített, szerkesztett változata. 10 p.

Előadás

 

100. Csordás Nóra- Csordás Sándor: Az emberközpontú és közösségi irányultságú börtönrendszerek főbb jellemzői = Börtönügyi Szemle 2007. 1. 1, 28. p.

 

101. Sümeginé Dr. Tóth Piroska: Válogatás a szakirodalomból = Ügyészek Lapja 2007. 2. 87. p.

 

102. Belovics Ervin: a büntetés-végrehajtás ügyészi törvényességi felügyeletének szerepéről. = Börtönügyi Szemle. 2008. 1. 1, 14. .

 

103. Czenczer Orsolya: Az oktatás mint reszocializációs eszköz a fiatalkorúak büntetés-végrehajtási intézeteiben = Börtönügyi Szemle 2008. 3. 12. p.

 

104. Szűcs András: A büntetés-végrehajtási bíró helye és szerepe a büntetés-végrehajtást övező jogállami biztosítékok között – Bűnügyi Szemle. Jogalkalmazók folyóirata 2008. 1. 38, 40. p.

 

105. Szűcs András: Dogmatikai problémák és jogalkalmazási kérdések a feltételes szabadságra bocsátás köréből = Rendészeti Szemle 2008. 2. 46. p.

 

 

 

106. Hevér Tibor: A bűnügyiadat-feldolgozás XXI. századi dilemmái, különös tekintettel az ügyészi munka sajátosságaira. Magyar Jog. 2008. 11. 780. 783. p.

 

107. Ruzsonyi Péter Kriminálpedagógiai útkeresés a fiatalkorú fogvatartottak szabadságvesztés-büntetésének végrehajtásában - Börtönügyi Szemle 2008. 4. 14, 25. 32. p.

 

108. Tóth Áron László: Szolgálat a társadalom védelmében – Gondolatok a Pálinkás György emlékkönyvről = Magyar Jog 2008. 4. 251, 252. p.

 

109. Szűcs András: a büntetés-végrehajtási bíró jogintézményéről de lege ferenda = Magyar Jog 2009. 6. 331. p.

 

110. Szűcs András: a végrehajtási fokozat megváltoztatásának elméleti és gyakorlati kérdései. Börtönügyi Szemle. 2009. 4. 4-17.

 

111. Czenczer Orsolya: Külföldi minták – honi tennivalók a fiatalkorúak büntetés-végrehajtásában. Börtönügyi Szemle. 2009. 1. 10. p.

 

 

VÓKÓ György (összeáll.) Új európai börtönszabályok és magyarázatuk. – Budapest: Ügyészek Országos Egyesülete, 2007. 154. p.

 

 

112. Hautzinger Zoltán: A katonai büntetés-végrehajtási jog jellemzői. Börtönügyi Szemle. 2008. 3. 52. p.

 

113. Pallo József: Néhány gondolat a kóros elmeállapotú bűnelkövetőkkel kapcsolatos európai elvárásokról

URL.: http://www.bvop.hu/download/borton_szemle_2009_3.pdf/borton_szemle_2009.3.pdf

 

114. Pallo József: A gyógyító jellegű büntetőjogi intézkedések fogalmi és alkalmazási kérdései.2009.  170 p.

PhD. Értekezés

 

115. Horváth Márta – Körmendy András: A fogvatartottak vallásgyakorlása – jogi szabályozás és jogalkalmazás hazánkban és külföldön. Börtönügyi Szemle.2009.3 44 p. Tanulmány

 

116. Nádasi Béla – Sztodola Tibor: Búcsú a fegyverektől? A lőfegyverhasználat változásának lehetséges okai, helyettesítő alternatívák = Börtönügyi Szemle 2007. 3. 55. p.

 

117. Surányiné Temesi Mária: A személyes adatok védelme a büntetés-végrehajtási szervezetnél = Börtönügyi Szemle 2008. 3. 52. p.

 

 

 

 

118. Frigyer László: A szolgálati kutyák és vezetőik képzésének,továbbképzésének szabályozása, a fejlesztés szükséges irányai a büntetés-végrehajtásnál = Börtönügy Szemle 2009. 1. 38 p.

Tanulmány

 

119. Frigyer László: A szolgálati kutyák és vezetőik képzésének, továbbképzésének szabályozása, a fejlesztés szükséges irányai a büntetés-végrehajtásnál = Börtönügy Szemle 2009. 1. 38 p.

Tanulmány

URL.:

http://www.bvop.hu/download/bsz_2009_1.pdf/bsz_2009_1.pdf

 

120. Horváth Mária – Körmendy András: A fogvatartottak vallásgyakorlása – jogi szabályozás és jogalkalmazás hazánkban és külföldön = Börtönügyi Szemle. 2009. 3. 21, 44 p.

 

121. Lőrincz József: Büntetőpolitika és börtönügy/ (Táblázatok Várszegi Ferencné) – Budapest. Rejtjel Kiadó. 2009. 137. p.

 

 

VÓKÓ György: Büntetés-végrehajtási jog. Dialóg Campus Kiadó. Budapest-Pécs, 2008. 303. p.

 

 

122. Szűcs András: Az enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazásáról. Ügyészek Lapja. 2009. 6. 24. 30. p.

 

123. Jójárt Borbála Gyöngyi: Vókó György „Büntetés-végrehajtási jog” című könyvéről = Börtönügyi Szemle 2009. 1. 115. p.

Könyvismertetés.

 

 

Vókó György: A büntetés-végrehajtás törvényességének, hatékonyságának tényezői (kandidátusi értekezés, kézirat). Budapest, 1989. 280. p.

 

124. Büntetés-végrehajtási jog (A szabadságvesztéssel járó jogkövetkezmények végrehajtása) Szerk.: Horváth Tibor Rendőrtiszti Főiskola. Rejtjel Kiadó,1999. 233. p.

 

125. Lőrincz József – Nagy Ferenc: Börtönügy Magyarországon. Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság. Budapest, 1997. 53. p. 55. p.

 

126. Horváth Tibor (szerk.) (írta: Csernyánszky Lajos et al.) Büntetés-végrehajtási jog. Második, átdolgozott kiadás. Rejtjel Kiadó. Budapest, 2001. 333. p.

 

 

 

 

 

 

 

Tanulmányok, cikkek

 

 

 

VÓKÓ György: A szigorított javító-nevelő munka végrehajtásának tapasztalatairól = Ügyészségi Értesítő 1988. 1. 32-36. p.

 

127. Nagy László Tibor: Büntető ítélkezési gyakorlat az 1980-as években Magyarországon = Ügyészségi Értesítő 1991. 2. 16, 20. p.

 

 

VÓKÓ György: Az elkobzás végrehajtásának törvényességéről gyakorlati tapasztalatok tükrében. Ügyészségi Értesítő. 1989. 2. 27-33. p.

 

 

128.Tremmel Flórián: Kényszerintézkedések a büntető eljárásban. III. füzet – Pécs : PTE ÁJK, 1992. 64. p.

 

 

VÓKÓ György: A büntetés-végrehajtás törvényességi felügyeletének fontossága, módszerei, eszközei. Ügyészségi Értesítő. 1990. 1. 11. p.

 

 

129. Lajtár István: A büntetés-végrehajtási felügyeleti ügyészi munka helyzete és fejlődésének főbb irányai. In.: Emlékképek az ügyészség történetéből. Ügyészek Országos Egyesülete. Budapest. 2006. 225. p.

 

130. Lajtár István: A büntetés-végrehajtás garancia- és kontrollrendszere Magyarországon. HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. Budapest. 2010. 20. p. 38. p. 53. p.

 

 

VÓKÓ György: A bűnelkövetők jogkorlátozásáról. Az elítéltek jogi helyzetéről általánosságban = Jogtudományi Közlöny 1989. 8. 399-406. p.

 

 

 

131. Lőrincz József: A magyar börtönügy kutatások alapja. In.: A hazai börtönügy tudományának fejlődése 1945-től napjainkig. Jogtörténeti értekezések 20. Budapest, 1997. 110.p.

 

132. Kabódi Csaba: Börtönrendszerünk a mérlegen. (a szabadságvesztés büntetés végrehajtásának jelenlegi hazai helyzete a nemzetközileg elfogadott – és elvárt – előírások tükrében) = Jogtudományi Közlöny 1990. 5. 161. p.

 

133. Lőrincz József: A hazai börtönügy elméleti művelésének fejlődésvázlata a XX. században. In: Horváth Tibor emlékkönyv, 1997. 278. p.

 

134. Fenyvesi Csaba: A védő a büntetés-végrehajtásban = Börtönügyi Szemle 2002. 1. 70. p. 75. p.

 

135. Szűcs András: a büntetés-végrehajtási bíró jogintézményéről de lege ferenda = Magyar Jog 2009. 6. 331. p.

 

136. Lőrincz József – Nagy Ferenc: Börtönügy Magyarországon. Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság. Budapest, 1997. 54-55. p

 

 

VÓKÓ György: Az elítéltek jogi helyzetéről, mint reszocializálásuk kiindulópontjáról - Jogtudományi Közlöny 1989. 12. 626-629. p.

 

 

137. Lőrincz József: A hazai börtönügy elméleti művelésének fejlődésvázlata a XX. században, In. Horváth Tibor emlékkönyv. 1997. 278. p.

 

138. Fenyvesi Csaba: A védő a büntetés-végrehajtásban = Börtönügyi Szemle 2002. 1. 75. p.

 

139. Fenyvesi Csaba: Erőszak a büntetőeljárásban: A másodlagos viktimizáció alanyai = Belügyi Szemle 2003. 2-3. 210. p.

 

140. Lőrincz József – Nagy Ferenc: Börtönügy Magyarországon. Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága. Budapest, 1997. 54-55. p.

 

 

Vókó György: A fogvatartottak joga vallásuk gyakorlásához Franciaországban = Magyar Jog . 1989. 9. 827-828.

 

141. Horváth Márta – Körmendy András: A fogvatartottak vallásgyakorlása – jogi szabályozás és jogalkalmazás hazánkban és külföldön. Börtönügyi Szemle.2009. 3. 24, 29 p.

 

 

VÓKÓ György: A büntetés-végrehajtási jog fejlesztése - Magyar Jog 1990. 4. 332-335. p.

 

 

142. Fenyvesi Csaba: A védő a büntetés-végrehajtásban = Börtönügyi Szemle 2002. 1. 76. p.

 

143. Tóth Mihály: Kételyek és aggodalmak a rendőrségi törvény tervezete kapcsán. Rendészeti Szemle. 1992. 11. 36. p.

 

 

VÓKÓ György – Moldoványi György: Az ügyészség és a büntetés-végrehajtás. Kézirat. 1990.

 

 

144. Nagy Ferenc: Alkotmány – szabadság – büntetés-végrehajtás. In: In memoriam Dr. Kovács István akadémikus, egyetemi tanár / [szerk. Tóth Károly] – Szeged : JATE ÁJK, 1991. 259. p. (Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta juridica et politica, 40. tom. 1-26. fasc.)

 

 

145. Nagy Ferenc: Jogállamban. Alkotmány. Szabadságelvonás. Büntetés-végrehajtás. Börtönügyi Szemle. 1993. 1. 13. p.

 

 

VÓKÓ György: A büntetés-végrehajtási bíró szerepe a végrehajtás alakításában - Magyar Jog 1990. 10. 844-847. p.

 

 

146. Nagy Ferenc: Jogállamban. Alkotmány. Szabadságelvonás. Büntetés-végrehajtás. Börtönügyi Szemle. 1993. 1- 12. p.

 

 

147. Lajtár István: Jogállami biztosítékok a hazai büntetés-végrehajtásban, a garancia- és kontrollrendszer komplexitása és fejlesztésének lehetséges irányai 75p.

Doktori ( értekezés ) védés

 

148. Nagy Ferenc: Jogállamban. Alkotmány – szabadság – büntetés-végrehajtás. In: In memoriam Dr. Kovács István akadémikus, egyetemi tanár / [szerk. Tóth Károly] – Szeged : JATE ÁJK, 1991. 258. p. (Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta juridica et politica, 40. tom. 1-26. fasc.)

 

149. Végh Marianna: A büntetés-végrehajtási bíró hatáskörének változásáról és eljárásának ellentmondásairól = Börtönügyi Szemle 2002. 1. 62. p.

 

150. Lajtár István: A büntetés-végrehajtás garancia- és kontrollrendszere Magyarországon. HVG ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. Budapest. 2010. 67. p.

 

151. Lajtár István: A büntetés-végrehajtási bírói eljárás időszerű kérdései ügyészi szemmel. Ügyészségi Értesítő. 1994. 2. 22. p.

 

 

VÓKÓ György: A büntetés-végrehajtás jogi fejlesztése. = Ügyészségi Értesítő 1990. 1. 7-14. p.

 

 

152. Lajtár István: A büntetés-végrehajtási felügyeleti ügyészi munka helyzete és fejlődésének főbb irányai. In: Emlékképek az ügyészség történetéből / [szerk. Szendrei Géza] ; [közread. az Ügyészek Országos Egyesülete] - [Budapest] : Ügyészek Országos Egyesülete, [1996]. 225. p.

 

 

VÓKÓ György: A büntetés-végrehajtás ügyészi törvényességi felügyeletének mindennapi valósága és összefüggései. = Magyar Jog 1991. 9. 524-528. p.

 

 

153. Lajtár István: A független bíróság nem büntetés-végrehajtó szerv. - Magyar jog. 1993. 8. 488. p.

 

154. Gatter László: Téves jogértelmezés, vagy bírói függetlenség? Viszontválasz dr. Lajtár Istvánnak. = Magyar Jog 1993. 10. 616, 617. p.

 

 

VÓKÓ György: Az előzetes letartóztatás végrehajtásának tapasztalatairól és gyakorlati kérdéseiről. = Magyar Jog 1992. 3. 158-164. p.

 

 

155. Fenyvesi Csaba: A védelem formái: Börtönügyi Szemle. 2001. 1. 35. p. 42.p.

 

156. Seres András: Az előzetes letartóztatás jogi természete és az előzetes letartóztatottak jogi helyzete. = Magyar Jog 1995. 8. 464, 465, 466. p.

 

157. Herke Csongor: Az előzetes letartóztatás végrehajtása az emberi jogok európai egyezménye tükrében =Jogtudományi Közlöny 2000. 3. 93. p.

 

158. Fenyvesi Csaba - a kirendelt védői intézmény problematikája = Jogelméleti Szemle 2001. http://jesz.ajk.elte.hu/herke6.html, 4.

 

159. .Herke Csongor: Die Untersuchungshaft in Ungarn = Jog-elméleti Szemle 2001. 2.http://jesz.ajk.elte.hu/herke6.html, 14

 

160.Herke Csongor: A letartóztatás. Dialóg Campus Kiadó. Budapest-Pécs, 2002. 153, 162. 354. p.

 

161. Herke Csongor: Az előzetes letartóztatás elméleti és gyakorlati kérdései.

PhD Értekezés. PTE ÁJK Pécs, 2001. 213, 230, 140, 242, 246, 256. p.

 

162. Herke Csongor: Az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályai a magyar és a német jogban. Magyar Jog. 2000. 4. 227. 229. 230. 233. 234. 236. 237. p.

 

 

VÓKÓ György: Az előzetes letartóztatás végrehajtása rendőrségi fogdákban = Rendészeti Szemle 1992. 12. 3-16. p.

 

163. Lőrincz József: A hazai börtönügy elméleti művelésének fejlődésvázlata a XX. században. In Horváth Tibor emlékkönyv. 1997. 279. p.

 

164. Herke Csongor: A letartóztatás. Dialóg Campus Kiadó. Budapest-Pécs. 2002. 153. 156. 157. 354. p.

 

 

VÓKÓ György: A büntetés-végrehajtási bíró szerepének kérdéseiről a végrehajtás alakításában, különös tekintettel az Alkotmánybíróság határozatára = Ügyészségi Értesítő 1992. 2-3. 29-34. p.

 

 

165. Lajtár István: A büntetés-végrehajtói bírói eljárás időszerű kérdései ügyészi szemmel = Ügyészségi Értesítő 1994. 2. 22, 26. p.

 

 

VÓKÓ György: Pártfogó felügyelet. Börtönügyi Szemle. 1992. 4.

166. Tóth Erika: Elítélt és szabadult. Börtönügyi Szemle. 2000. 4. 33. p. 36. p.

 

167. Tóth Mihály: Kételyek és aggodalmak a rendőrségi törvény tervezete kapcsán. Rendészeti Szemle. 1992. 11. 36. p.

 

 

VÓKÓ György: A büntetés-végrehajtás hatékonyságát meghatározó tényezőkről = Jogtudományi Közlöny 1993. 7. 273-279. p.

 

168. Büntetés-végrehajtási jog (A szabadságelvonással járó jogkövetkezmények végrehajtása.) Rendőrtiszti Főiskola. Rejtjel Kiadó. Szerk.: Horváth Tibor. Budapest, 1999. 237. p.

 

 

169. Büntetés-végrehajtási jog / (szerk. Horváth Tibor); (írta Csernyánszky Lajos et al.). – 2. átdolg. kiad. – Budapest. Rejtjel Kiadó, 2001. 339. p.

 

170. Büntetés-végrehajtási jog / (szerk. Horváth Tibor); (írta Csernyánszky Lajos et al.). – 3. átdolg. kiad. – Budapest. Rejtjel Kiadó, 2003. 336. p.

 

171. Büntetés-végrehajtási jog/ (írta Csernyánszky Lajos et al.); (szerk. Horváth Tibor).– 4. átdolg. kiad. – Budapest. Rejtjel Kiadó, 2007. 339. p.

 

 

VÓKÓ György: A bv. bírói eljárás Börtönügyi Szemle. 1983. 4.

 

 

172. Végh Marianna: a büntetés-végrehajtási bíró hatáskörének változásáról és eljárásnak ellentmondásairól. Börtönügyi Szemle. 2002. 62. p.

 

 

VÓKÓ György: Patológiás életstílusú kábítószerbeteg bűnelkövetők és a büntetés-végrehajtás = Ügyészségi Értesítő 1993. 1. 19.-23. p.

 

 

173.  Kovatsits Gábor: Néhány gondolat az IMEI büntetés-végrehajtással kapcsolatos feladatairól = Ügyészek Lapja 2001. 3. 69. p.

 

 

VÓKÓ György: Az ügyészség szerepe a büntető felelősségrevonás folyamatának teljessé tételében. Legfőbb Ügyészség Titkársága. Kézirat. 1994.

 

 

174. Comment by György Vókó, Head of the Department for Legal Review  and Rights Protection at the Chief Public Prosecutor‘s  Office at the 16 April 2004 roundtable meeting organized for the discussion of the Draft Report summarizing the results of HHC's research . 8.p.

 

 

175. Lajtár István: A büntetés-végrehajtási felügyeleti ügyészi munka helyzete és fejlődésének főbb irányai. In: Emlékképek az ügyészség történetéből /[szerk. Szendrei Géza]; [közread. az Ügyészek Országos Egyesülete] - [Budapest]: Ügyészek Országos Egyesülete, [1996]. 230, 241. p.

 

176. Lajtár István: A büntetés-végrehajtás garancia- és kontrollrendszere Magyarországon. HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. Budapest. 2010. 82. p.

 

 

VÓKÓ György: Jogi és igazgatási tényezők hatása a büntetések végrehajtására. Jogtudományi Közlöny 1994. 1. 18-28. p.

 

 

177. Büntetés-végrehajtási jog/ (szerk. Horváth Tibor); (írta Csernyánszky Lajos et al.). – 2. átdolg. kiad. – Budapest. Rejtjel Kiadó, 2001. 339. p.

 

178. Büntetés-végrehajtási jog/ (szerk. Horváth Tibor); (írta Csernyánszky Lajos et al.). – 3. átdolg. kiad. – Budapest. Rejtjel Kiadó, 2003. 336. p.

 

179. Büntetés-végrehajtási jog/ (írta Csernyánszky Lajos et al.); (szerk. Horváth Tibor).– 4. átdolg. kiad. – Budapest. Rejtjel Kiadó, 2007. 339. p.

 

 

VÓKÓ György: A büntetés-végrehajtás helye a büntető igazságszolgáltatás rendszerében. = Magyar Jog 1994. 12. 711-715. p.

 

 

180. Lajtár István: A büntetés-végrehajtási felügyeleti ügyészi munka helyzete és fejlődésének főbb irányai. In: Emlékképek az ügyészség történetéből /[szerk. Szendrei Géza]; [közread. az Ügyészek Országos Egyesülete] - [Budapest]: Ügyészek Országos Egyesülete, [1996]. 222. p.

 

181. Büntetés-végrehajtási jog (A szabadságelvonással járó jogkövetkezmények végrehajtása.) Rendőrtiszti Főiskola. Szerk.: Horváth Tibor. Budapest. 1999. 237. p.

 

 

182. Büntetés-végrehajtási jog / (szerk. Horváth Tibor); (írta Csernyánszky Lajos et al.). – 2. átdolg. kiad. – Budapest. Rejtjel Kiadó, 2001. 339. p.

 

183. Büntetés-végrehajtási jog/ (szerk. Horváth Tibor); (írta Csernyánszky Lajos et al.). – 3. átdolg. kiad. – Budapest. Rejtjel Kiadó, 2003. 336. p.

 

184. Büntetés-végrehajtási jog/ (írta Csernyánszky Lajos et al.); (szerk. Horváth Tibor).– 4. átdolg. kiad. – Budapest. Rejtjel Kiadó, 2007. 339. p.

 

 

VÓKÓ György: A büntetés-végrehajtást övező szükséges garancia- és kontroll-rendszerről = Ügyészek Lapja 1994. 5. 48-50. p.

 

185. Végh Marianna: A büntetés-végrehajtási bíró hatáskörének változásáról és eljárásának ellentmondásairól = Börtönügyi Szemle 2002. 1. 62. p.

 

186. Tari Ferenc: Szakmai alapon. A büntetés-végrehajtás és a politika kapcsolata. Börtönügyi Szemle. 1995. 2. 6. p.

 

 

VÓKÓ György: A büntetés vagy szankció végrehajtásának és ügyészi törvényességi felügyeletének szerepe a büntető igazságszolgáltatás rendszerében, a megelőzésben. = Kriminológiai közelmények Különkiadás 1995. 146-150.

 

 

187. Büntetés-végrehajtási jog/ (szerk. Horváth Tibor); (írta Csernyánszky Lajos et al.). – 2. átdolg. kiad. – Budapest. Rejtjel Kiadó, 2001. 339. p.

 

188. Büntetés-végrehajtási jog/ (szerk. Horváth Tibor); (írta Csernyánszky Lajos et al.). – 3. átdolg. kiad. – Budapest. Rejtjel Kiadó, 2003. 336. p.

 

189. Büntetés-végrehajtási jog/ (írta Csernyánszky Lajos et al.); (szerk. Horváth Tibor).– 4. átdolg. kiad. – Budapest. Rejtjel Kiadó, 2007. 340. p.

 

190. Lőrincz József: Büntetőpolitika és börtönügy/ (táblázatok Várszegi Ferencné). – Budapest. Rejtjel Kiadó. 2009. 223. p.

 

 

 

VÓKÓ György: A magyar büntetés-végrehajtásról és reformjának szükségességéről = Jogtudományi Közlöny 1995. 7-8. 336-349. p.

 

 

191. Büntetés-végrehajtási jog (A szabadságelvonással járó jogkövetkezmények végrehajtása.) Rendőrtiszti Főiskola. Szerk.: Horváth Tibor. Rejtjel Kiadó. Budapest. 1999. 237. p.

 

 

192 .Büntetés-végrehajtási jog/ (szerk. Horváth Tibor); (írta Csernyánszky Lajos et al.). – 2. átdolg. kiad. – Budapest. Rejtjel Kiadó, 2001. 339. p.

 

193. Fenyvesi Csaba: A védő a büntetés-végrehajtásban = Börtönügyi Szemle 2002. 1. 66. p. 74. p.

 

194. Büntetés-végrehajtási jog/ (szerk. Horváth Tibor); (írta Csernyánszky Lajos et al.). – 3. átdolg. kiad. – Budapest. Rejtjel Kiadó, 2003. 336. p.

 

195. Büntetés-végrehajtási jog/ (írta Csernyánszky Lajos et al.); (szerk. Horváth Tibor).– 4. átdolg. kiad. – Budapest. Rejtjel Kiadó, 2007. 339. p.

 

 

VÓKÓ György A szabadságvesztés végrehajtásával kapcsolatos elméleti kérdésekről a gyakorlati tapasztalatok fényében. = Magyar Jog 1995. 9. 513-522. p.

 

 

196. Büntetés-végrehajtási jog (A szabadságelvonással járó jogkövetkezmények végrehajtása) Szerk.: Horváth Tibor. Rejtjel Kiadó. Budapest. 1999. 238. p.

 

 

197. Büntetés-végrehajtási jog/ (szerk. Horváth Tibor); (írta Csernyánszky Lajos et al.). – 2. átdolg. kiad. – Budapest. Rejtjel Kiadó, 2001. 339. p.

 

198. Büntetés-végrehajtási jog/ (szerk. Horváth Tibor); (írta Csernyánszky Lajos et al.). – 3. átdolg. kiad. – Budapest. Rejtjel Kiadó, 2003. 336. p.

 

 

199. Büntetés-végrehajtási jog/ (írta Csernyánszky Lajos et al.); (szerk. Horváth Tibor).– 4. átdolg. kiad. – Budapest. Rejtjel Kiadó, 2007. 339. p.

 

 

200. .Lőrincz József: Büntetőpolitika és börtönügy/ (táblázatok Várszegi Ferencné). – Budapest. Rejtjel Kiadó. 2009. 223. p.

 

 

VÓKÓ György: Az Ügyészség és a büntetés-végrehajtás. In: Emlékképek az ügyészség történetéből / [szerk. Szendrei Géza] ; [közread. az Ügyészek Országos Egyesülete]. - [Budapest] : Ügyészek Országos Egyesülete [1996.]. 195-220. p.

 

 

201. Hegedűs Brigitta: Az ügyészi törvényességi felügyelet szerepe a magyar büntetés-végrehajtás eurokompatibilissá tételében = Ügyészek Lapja 1998. 1. 64. p.

 

202. Lajtár István: A büntetés-végrehajtás garancia- és kontrollrendszere Magyarországon. HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. Budapest. 2010. 21. p. 56. p. 101. p.

 

 

VÓKÓ György: Új intézmények a gyakorlatban = Börtönügyi Szemle 1996.1. 49-66. p.

 

203. Büntetés-végrehajtási jog/ (szerk. Horváth Tibor); (írta Csernyánszky Lajos et al.). – 2. átdolg. kiad. – Budapest. Rejtjel Kiadó, 2001. 339. p.

 

204. Büntetés-végrehajtási jog/ (szerk. Horváth Tibor); (írta Csernyánszky Lajos et al.). – 3. átdolg. kiad. – Budapest. Rejtjel Kiadó, 2003. 336. p.

 

205. Büntetés-végrehajtási jog/ (szerk. Horváth Tibor); (írta Csernyánszky Lajos et al.). – 4. átdolg. kiad. – Budapest. Rejtjel Kiadó, 2007. 340. p.

 

 

VÓKÓ György: Változásban (Új jogintézmények a gyakorlatban). Börtönügyi Szemle. 1996. 1. 339. p.

 

 

206. Büntetés-végrehajtási jog (A szabadságelvonással járó jogkövetkezmények végrehajtása. Szerk.: Horváth Tibor. Rendőrtiszti Főiskola. Rejtjel Kiadó. Budapest. 1999. 238. p.)

 

207. Horváth Tibor (szerk.) (írta: Csernyánszky Lajos et al.) Büntetés-végrehajtási jog. Második, átdolgozott kiadás. Rejtjel Kiadó. Budapest, 2001. 339. p.

 

208. Szondi Miklós: levelező tagozat: Tapasztalatok az enyhébb végrehajtási szabályokról. Börtönügyi Szemle. 1996. 2. 32. 36. p.

 

 

VÓKÓ György: Utógondozás. Pártfogók és civil szervezetek = Börtönügyi Szemle 1996. 2. 50-62. p.

 

 

209. Büntetés-végrehajtási jog (A szabadságelvonással járó jogkövetkezmények végrehajtása) Szerk.: Horváth Tibor. Rendőrtiszti Főiskola. Rejtjel Kiadó. Budapest, 1999. 238. p.

 

210. Büntetés-végrehajtási jog/ (szerk. Horváth Tibor); (írta Csernyánszky Lajos et al.). – 2. átdolg. kiad. – Budapest. Rejtjel Kiadó, 2001. 339. p.

 

211. Büntetés-végrehajtási jog/ (szerk. Horváth Tibor); (írta Csernyánszky Lajos et al.). – 3. átdolg. kiad. – Budapest. Rejtjel Kiadó, 2003. 336. p.

 

212. Büntetés-végrehajtási jog/ (szerk. Horváth Tibor); (írta Csernyánszky Lajos et al.). – 4. átdolg. kiad. – Budapest. Rejtjel Kiadó, 2007. 340. p.

 

 

VÓKÓ György: Harmonizáció. Helyzetkép a büntetés-végrehajtási jogalkalmazásról = Börtönügyi Szemle 1996. 4. 61-68. p.

 

 

213. Büntetés-végrehajtási jog (A szabadságelvonással járó jogkövetkezmények végrehajtása. Szerk.: Horváth Tibor. Rendőrtiszti Főiskola. Rejtjel Kiadó. Budapest, 1999. 238. p.

 

214.  Büntetés-végrehajtási jog/ (szerk. Horváth Tibor); (írta Csernyánszky Lajos et al.). – 2. átdolg. kiad. – Budapest. Rejtjel Kiadó, 2001. 339. p.

 

215. Büntetés-végrehajtási jog/ (szerk. Horváth Tibor); (írta Csernyánszky Lajos et al.). – 3. átdolg. kiad. – Budapest. Rejtjel Kiadó, 2003. 336. p.

 

216. Büntetés-végrehajtási jog/ (írta Csernyánszky Lajos et al.); (szerk. Horváth Tibor).– 4. átdolg. kiad. – Budapest. Rejtjel Kiadó, 2007. 340. p.

 

217. Lőrincz József: Büntetőpolitika és börtönügy/ (táblázatok Várszegi Ferencné). – Budapest. Rejtjel Kiadó. 2009. 223. p.

 

 

VÓKÓ György: Járulékos feladatok. Vagyoni követelés. Nyilvántartás. Elzárás. Idegenrendészeti őrizet = Börtönügyi Szemle 1997. 1. 87-96. p.

 

218. Antal Szilvia: Az idegenrendészeti őrizet helye a magyar jogban = Börtönügyi Szemle 2007. 2. 32. p.

 

219. Póczik Szilveszter: Illegális bevándorlás és menekültügy Magyarországon az új menedéki törvény küszöbén.  In. Kriminológiai és Kriminalisztikai tanulmányok XXXV. Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet Budapest, 1998. 206. p.

 

 

VÓKÓ György-Lajtár István: Együttműködés. A bv. tisztek, bv. felügyeleti ügyészek, bv bírák és rendőrtisztek tanácskozásairól = Börtönügyi Szemle 1997. 2. 96. p.

 

 

220. Antal Szilvia: Az idegenrendészeti őrizet helye a magyar jogban = Börtönügyi Szemle 2007. 2. 21. p.

 

 

VÓKÓ György-Lajtár István: A kényszergyógykezelés személyi és intézményi feltételei = Belügyi Szemle 1997. 12. 12-21. p.

 

 

221. Lajtár István

Jogállami biztosítékok a hazai büntetés-végrehajtásban, a garancia- és kontrollrendszer komplexitása és fejlesztésének lehetséges irányai . Bp. 2008.  198 p.

Doktori ( értekezés ) védés

 

222. Kovatsits Gábor: Néhány gondolat az IMEI büntetés-végrehajtással kapcsolatos feladatairól = Ügyészek Lapja 2001. 3. 69. p.

 

 

VÓKÓ György: Európai mérce. A büntetés-végrehajtás jogharmonizációs gyakorlata. Börtönügyi Szemle. 1997. évi 4. szám.

 

223. .Lajtár István: A büntetés-végrehajtás garancia- és kontrollrendszere

Magyarországon. HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. Budapest. 2010. 153. p.

 

 

VÓKÓ György: A jogállami követelmények érvényesítésének elősegítése a büntetés-végrehajtási jog művelésével. In: Kriminológiai közlemények, külön kiadás – Budapest: Magyar Kriminológiai Társaság. 1998. 129-191. p.

 

 

224 .Diósdi Mária: Néhány gondolat a közérdekű munkáról. In: Minúciák: Tanulmányok Tremmel Flórián professzor 60. születésnapjának tiszteletére /szerk. Fenyvesi Csaba, Herke Csongor; (közread. a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara). – Pécs: PTE ÁJK. 2001. 196. p.

 

 

VÓKÓ György: Nemzeti összekötő – A foglyokkal való bánásmód nemzetközi ellenőrzésének új vonásai = Börtönügyi Szemle 1998. 2. 102-111. p.

 

225. Büntetés-végrehajtási jog/ (szerk. Horváth Tibor); (írta Csernyánszky Lajos et al.). – 2. átdolg. kiad. – Budapest. Rejtjel Kiadó, 2001. 339. p.

 

226..Büntetés-végrehajtási jog/ (szerk. Horváth Tibor); (írta Csernyánszky Lajos et al.). – 3. átdolg. kiad. – Budapest. Rejtjel Kiadó, 2003. 336. p.

 

 

227. .Czenczer Orsolya: Az embertelen bánásmóddal kapcsolatos tapasztalatok a cseh büntetés-végrehajtás intézeteiben = Collega 2005. 1. 29. p.

 

228.  Büntetés-végrehajtási jog/ (írta Csernyánszky Lajos et al.); (szerk. Horváth Tibor).– 4. átdolg. kiad. – Budapest. Rejtjel Kiadó, 2007. 340. p.

 

229. Lajtár István: A büntetés-végrehajtás garancia- és kontrollrendszere Magyarországon. HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. Budapest. 2010. 158. p.

 

 

VÓKÓ György: A büntetés-végrehajtást övező jogállami biztosítékok = Börtönügyi Szemle 1998. 3. 8-30. p.

 

 

230. Büntetés-végrehajtási jog/ (szerk. Horváth Tibor); (írta Csernyánszky Lajos et al.). – 2. átdolg. kiad. – Budapest. Rejtjel Kiadó, 200. 339. p.

 

231. .Büntetés-végrehajtási jog/ (szerk. Horváth Tibor); (írta Csernyánszky Lajos et al.). – 3. átdolg. kiad. – Budapest. Rejtjel Kiadó, 2003. 336. p.

 

232. Büntetés-végrehajtási jog/ (írta Csernyánszky Lajos et al.); (szerk. Horváth Tibor).– 4. átdolg. kiad. – Budapest. Rejtjel Kiadó, 2007. 340. p.

 

233. Prancz Balázs: A büntető igazságszolgáltatás és a média konfliktusa = Iustum Aequum Salutare 2008. 2. 188. p.

 

234. Lőrincz József: Büntetőpolitika és börtönügy/ (táblázatok Várszegi Ferencné). – Budapest. Rejtjel Kiadó. 2009. 223. p.

 

235. Lajtár István

Jogállami biztosítékok a hazai büntetés-végrehajtásban, a garancia- és kontrollrendszer komplexitása és fejlesztésének lehetséges irányai . Bp. 2008.  

Doktori ( értekezés ) védés

 

236. Horváth Tibor (szerk.) (írta: Csernyánszky Lajos et al.) Büntetés-végrehajtási jog. 2. átdolgozott kiadás. Rejtjel Kiadó. Budapest, 2001. 339. p.

 

237. .Lajtár István: A büntetés-végrehajtás garancia- és kontrollrendszere Magyarországon. HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. Budapest. 2010. 44. p. 81. p. 106. p. 176. p.

 

 

VÓKÓ György: Szabadságvesztéssel nem járó büntetések végrehajtásáról = Magyar Jog 1998. 11. 660-669. p.

 

238. Herbert Küpper: Justizreform in Ungarn. Forschungsverbung. Ost – und Südosteuropa (forost) Arbeitspapier Nr. 23.  Juli. 2004. München. 128. 49. p.

 

 

239. Székely István János: A közérdekű munka büntetés, az ügyész és egyéb szervek (személyek) szerepe a közérdekű munka büntetés végrehajtása során = Ügyészek Lapja 2002. 4. 63. p.

 

240. Lőrincz József: A büntetés-végrehajtás tudománya és szerepe a hazai felsőoktatásban. Börtönügyi Szemle. 2001. 3. 10. p.

 

241. Kerezsi Klára: Az alternatív szankciók helye és szerepe a büntetőjog szankciórendszerében. = Büntetőjogi Kodifikáció 2001. 2. 24. p.

 

242. Kerezsi Klára: Kontroll vagy támogatás: az alternatív szankciók dilemmája. Komplex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft.  Budapest. 2006. 84. 207. p.

 

 

VÓKÓ György: Elméleti háttér . A bv. jogtudomány kialakulásáról = Börtönügyi Szemle 1999. 1. 1-15. p.

 

 

243. Büntetés-végrehajtási jog/ (szerk. Horváth Tibor); (írta Csernyánszky Lajos et al.). – 2. átdolg. kiad. – Budapest. Rejtjel Kiadó, 2001. 339. p.

 

244. Büntetés-végrehajtási jog/ (szerk. Horváth Tibor); (írta Csernyánszky Lajos et al.) – 3. átdolg. kiad. – Budapest. Rejtjel Kiadó, 2003. 336. p.

 

245. Büntetés-végrehajtási jog/ (írta Csernyánszky Lajos et al.); (szerk. Horváth Tibor).– 4. átdolg. kiad. – Budapest. Rejtjel Kiadó, 2007. 340. p.

 

 

VÓKÓ GYÖRGY : Igény a szigorra = Börtönügyi Szemle. 1999. 3.

 

 

 

246. László Kőhalmi: Security of prisons in Hungary from the perspective of the threat of Terrorism = Iustum Aequum Salutare . IV. 2008 .1. 21 p.

 

 

VÓKÓ György: Pártfogó felügyelet és utógondozás = Börtönügyi Szemle 2000. 1. 25-45. p.

 

 

247. Kapa-Czenczer Orsolya: Fiatalkorúak reszocializációs nevelése a szabadságvesztés büntetés alatt .2008.  346 p.

Doktori értekezés 

 

248. Büntetés-végrehajtási jog/ (szerk. Horváth Tibor); (írta Csernyánszky Lajos et al.). – 2. átdolg. kiad. – Budapest. Rejtjel Kiadó, 2001. 339. p.

 

249. Nagy Ferenc: A büntetőjogi szankciórendszer reformja. Büntetések és intézkedések az új büntető törvénykönyvben. Büntetőjogi Kodifikáció. HVG-ORAC-

Lap- és Könyvkiadó. Első évfolyam. 2001. 2. 13. p.

 

250. Büntetés-végrehajtási jog/ (szerk. Horváth Tibor); (írta Csernyánszky Lajos et al.). – 3. átdolg. kiad. – Budapest. Rejtjel Kiadó, 2003. 336. p.

 

251. .Büntetés-végrehajtási jog/ (írta Csernyánszky Lajos et al.); (szerk. Horváth Tibor).– 4. átdolg. kiad. – Budapest. Rejtjel Kiadó, 2007. 340. p.

 

252. Herke Csongor: Megállapodások a büntetőperben. – Pécs : Herke Csongor, 2008. 174, 225. p.

 

 

VÓKÓ György: A korszerűsítés irányai (a magyar büntetés-végrehajtás jogi szabályozása). Börtönügyi Szemle. 2000. 2. 14-25.

 

 

253. Horváth Tibor (szerk.) (írta: Csernyánszky Lajos et al.) Büntetés-végrehajtási jog. 2. átdolgozott kiadás. Rejtjel Kiadó. Budapest, 2001. 339. p.

 

254. Büntetés-végrehajtási jog/ (szerk. Horváth Tibor); (írta Csernyánszky Lajos et al.). – 2. átdolg. kiad. – Budapest. Rejtjel Kiadó, 2001. 339. p.

 

255. Büntetés-végrehajtási jog/ (szerk. Horváth Tibor); (írta Csernyánszky Lajos et al.). – 3. átdolg. kiad. – Budapest. Rejtjel Kiadó, 2003. 336. p.

 

256. Büntetés-végrehajtási jog/ (írta Csernyánszky Lajos et al.); (szerk. Horváth Tibor).– 4. átdolg. kiad. – Budapest. Rejtjel Kiadó, 2007. 340. p.

 

257. Lőrincz József: Büntetőpolitika és börtönügy/ (táblázatok Várszegi Ferencné). – Budapest. Rejtjel Kiadó. 2009. 223. p.

 

258. Szakirodalmi újdonságok = Bírósági Közlöny 2000. 9. 16. p.

 

 

VÓKÓ György: A fogvatartottakkal való bánásmód törvényességéről = Belügyi Szemle 2000. 11. 85-97. p.

 

259.  Tihanyi Miklós: Szabadságjogok érvényesülése a rendőrségi fogvatartás idején = Magyar Rendészet 2004. 3. 28. p.

 

260. Nagy Ferenc: Az európai büntetőjog fogalmáról. Európai Jog. 2001. 1. 7. p.

 

 

VÓKÓ György: A büntetés-végrehajtás szerepe a szervezett bűnözés elleni küzdelemben. In: Kriminológiai Közlemén

yek, Különkiadás – Budapest: Magyar Kriminológiai Társaság, 2001. 39-49. p.

 

261. Kőhalmi László: Die organisierte Kriminalität in Ungarn. In: Tanulmányok Dr. Földvári József professzor születésnapja tiszteletére – Pécs: PTE ÁJK, 2006. 176. p.

 

 

VÓKÓ György: Törvényességi vizsgálat. (Pártfogó felügyelet és utógondozás) Börtönügyi Szemle. 2001. 1.

 

 

262. Horváth Tibor (szerk.) (írta: Csernyánszky Lajos et al.) Büntetés-végrehajtási jog. 2. átdolgozott kiadás. Rejtjel Kiadó. Budapest, 2001. 339. p.

 

 

VÓKÓ György A büntetés-végrehajtás időszerű kérdései = Jura 2001. 1. 94-102. p.

 

263. Kapa-Czenczer Orsolya: Új fejezet a magyar büntetés-végrehajtási jogban = Ügyészek Lapja 2006. 1. 16, 17, 22. p.

 

 

VÓKÓ György: Fiatalkorúak büntetése a jogszabályok tükrében = Börtönügyi Szemle 2001. 3. 13-36. p.

 

264. Madai Sándor: A fiatalkorúakra vonatkozó magyar  anyagi jogi  szabályozás vázlata. 273 p.

URL.:www.juridicaljournal.univagora.ro/download/pdf/40.pdf

 

265. Rajzinger Ágnes : Fiatalkorúakkal szemben alkalmazható büntetések és  intézkedések különös tekintettel a szabadságvesztés büntetésre és a javítóintézeti nevelésre. 2004. DE ÁJK. 4,10,21,  28 p.

Dolgozat

 

266. Fenyvesi Csaba – Herke Csongor: A fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatási törvényének koncepciója a hatályos szabályozás tükrében = Rendészeti Szemle 2007. 9. 45. p.

 

267. Csúri András: A fiatal felnőtt életkor szabályozásának alapkérdései a magyar büntetőjogban =Rendészeti Szemle 2008. 7-8. 67, 71. p.

 

 

VÓKÓ György: A CPT (a kínzás és embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés megelőzésére létrejött európai bizottság) legutóbbi magyarországi látogatásáról készített jelentése és a magyar hatóságok erre adott válasza = Ügyészek Lapja 2001. 3. 49-58. p.

 

268. Haraszti Margit Katalin: A kínzás és az embertelen vagy megalázó bánásmód és büntetések tilalma az ENSZ és az Európa Tanács legfontosabb dokumentumaiban, valamint az állampolgári jogok országgyűlési biztosának tevékenységében = Acta Humana 2008. 3. 60. p.

 

 

VÓKÓ György: Jogvédelem. A CPT jelentés és az arra adott magyar válasz. Börtönügyi Szemle. 2001. évi 2. szám.

 

269. Nagy Ferenc: Európai kihívások, magyar válaszok a büntetőjog és a büntetés-végrehajtás területén. Börtönügyi Szemle. 2003. 1. 20. p.

 

 

VÓKÓ György: A fiatalkorúakkal szemben alkalmazott büntető felelősségre vonás és végrehajtásának egyes törvényességi kérdése = Börtönügyi Szemle 2002. 2. 11-22. p.

 

 

270. Büntetés-végrehajtási jog/ (szerk. Horváth Tibor); (írta Csernyánszky Lajos et al.). – 3. átd. kiad. – Budapest. Rejtjel Kiadó, 2003. 336. p.

 

271.  Büntetetés-végrehajtási jog/ (írta Csernyánszky Lajos et al.); (szerk. Horváth Tibor).– 4. átdolg. kiad. – Budapest. Rejtjel Kiadó, 2007. 340. p.

 

272.  Fenyvesi Csaba – Herke Csongor: A fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatási törvényének koncepciója a hatályos szabályozás tükrében = Rendészeti Szemle 2007. 9. 45. p.

 

 

VÓKÓ György-Kurdi Timea: Fogvatartotti panaszok a bánásmód köréből =Börtönügyi Szemle 2002. 4. 63-74. p.

 

273. Csordás Sándor-VÓKÓ György: A fogvatartottakkal való bánásmód elvei és gyakorlata = Börtönügyi szemle 2004. 4. 1-14. p.

 

 

VÓKÓ György: Contemporary questions of the law on punishments. In: Vargha László emlékkönyv. 2003. 273-278. p.

 

274. Ernyes Mihály: Emlékkönyv Vargha László születésének 90. évfordulójára (könyvismertetés) = Magyar Rendészet 2003. 4. 157. p.

 

275. Mészáros Bence: Emlékkönyv Vargha László professzor tiszteletére = Magyar Jog 2004. 5. 318. p.

 

VÓKÓ György: A börtönviszonyok jogi szabályozásának főbb alapelvei. Börtönügyi Szemle. 2003. 9. 1-8. p.

 

276. Csordás Dóra-Csordás Sándor: Az emberközpontú és közösségi irányultságú börtönrendszerek főbb jellemzői. Börtönügyi Szemle. 2007. 1. 28.

 

 

VÓKÓ György: Elmélkedés a pártfogó felügyeletről = Börtönügyi Szemle 2003. 1. 49-69. p.

 

 

277. Kőhalmi László: A pártfogó felügyelet kihívásai. In: A "Pártfogó Felügyelői Szolgálat időszerű kérdései" címmel 2003. november 14-én Pécsett megrendezett kerekasztal-konferencia tanulmánykötete / szerk. Korinek László és Kőhalmi László ; [közread. a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszéke]. – Pécs : PTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2004. 85, 86. p.

(Acta criminalia ; 1.)

 

278. Központi Igazságügyi Hivatal. Történet. A pártfogó felügyelet rövid története. 2007. 2 p.

 

 

VÓKÓ György: A fogvatartottakkal való emberséges bánásmód aktualitásai. Javaslatok az Egyesült Királyságnak, ellenszerek a rendőri túlkapásokra = Börtönügyi Szemle 2003. 2. 81-84. p.

 

279. Csordás Sándor-VÓKÓ György: A fogvatartottakkal való bánásmód elvei és gyakorlata = Börtönügyi szemle 2004. 4. 1-14. p.

 

 

VÓKÓ György: Az ügyész büntető alkujával kapcsolatos európai uniós gyakorlatról, különös tekintettel a francia változatra = Ügyészek Lapja 2003. 5. 33-40. p.

 

279. Róth Erika: Az ügyész diszkrecionális jogkörének néhány kérdése. In: Bizonyítékok: Tiszteletkötet Tremmel Flórián egetemi tanár 65. születésnapjára /szerk: Fenyvesi Csaba, Herke Csongor, Mészáros Bence. – Pécs: PTE ÁJK, 2006. 515. p.

 

280. Herke Csongor: megállapodások a büntetőperben. Herke Csongor. pécs, 2008. 225. p.

 

 

VÓKÓ György: Az elítéltek elektronikus felügyeletével kapcsolatos véleményekről = Börtönügyi Szemle 2004. 3. 91-102. p.

 

 

 

281. Csordás Sándor: A biztonság régi és új szerepe a büntetés-végrehajtásban = Börtönügyi Szemle 2008. 2. 56. p.

 

 

VÓKÓ György: Elmélkedés a büntető felelősségre vonás privatizációjáról Nyugat-Európában = Jogtudományi Közlöny 2004. 12. 417-427. p.

 

282. László Kőhalmi: Inprisonment in Hungarian Penal Law, Zbornik Radova. Novi Sad Fakulty of Law Serbia. XLI. 1-2/2007. 419. p.

 

283. Kőhalmi László: Az életfogytig tartó szabadságvesztés a magyar büntetőjogban = Börtönügyi Szemle 2006. 3. 35-43. p.

 

284.Kőhalmi, László: Life inprisonment in Hungarian penal law = Iustum Aequum Salutare 2006. 3-4. 124. p.

 

 

VÓKÓ György (korreferens): Előkészületek a büntetés-végrehajtásról szóló törvény megalkotására. IN: Huszonegyedik jogász vándorgyűlés. Szeged. 2004. október 14-15./szerk. Benisné Győrffy Ilona – Budapest: Magyar Jogász Egylet, 2004. 258-269. p.

 

285. Kapa-Czenczer Orsolya: Új fejezet a magyar büntetés-végrehajtási jogban = Ügyészek Lapja 2006. 1. 19, 21. p.

 

 

VÓKÓ György: A társaságok, jogi személyek büntetőjogi felelőssége. (Strafrechliche Verantwortlichkeit von Körperschaften und juristiche Personen – Manuskript, 2004.) (Criminal liabiliti of corporates and legal persons)

 

 

286. Kőhalmi László: The Punishability of Legal Persons in Hungarian Criminal Law. Právnická fakulta Univerzita Karlova v. praze. european Law and National Criminal Legislation Praha. 2007. 247. p.

 

287. Kőhalmi László: The Punishability of Legal Persons in Hungarian Criminal Law, Universitas Carolina Facultas Iuridica. Sborníky 33. Michal Tomašek (ed.) Pravna fakulteta UNiverza v. Ljubjana 2007. 247. p. 259.p.

 

288. Kőhalmi László: Die gegen juristische Personen anwendbaren strafrechtlichen Massregeln. In Ferencz Zoltán emlékkönyv 2004. 186, 187. p.

 

289. Kőhalmi László: A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedések = Jura 2006. 1. 55, 56, 62. p.

 

 

VÓKÓ GYÖRGY: A fogvatartási helyek ellenőrzésének bővítése az Európai Unióban. In: Magyar Jog 2004. 2.

 

 

290. CRCC Crime Repression Costs in Context Deliverable D2 European prison standards: theoretical paradigms and implementation. Project funded by the European Commission under the “Integrating and strengthening the European Research Area. Specific Targeted Project”CONTRACT No 044351 ( CIS8 ) = 47 p.

 

 

VÓKÓ György: A büntetések végrehajtásának átadása-átvétele Európában. In: Losonczy István emlékkönyv. 2005. 337-346. p.

 

291. Dávid Lilla: „Emlékkönyv Losonczy István professzor halálának 25. évfordulójára” (könyvismertetés) – Jura 2006. 1. 176. p.

 

 

VÓKÓ György: Bűn és büntetés- a büntetőjog eszköztára és lehetőségei a bűnözés visszaszorítására. Börtönügyi Szemle. 2006. 1. 25. p.

 

292. Póka Rita: Gondolatok a tettes-áldozat mediáció bevezetéséről. Magyar Jog. 2006. 12. 751. 756. p.

 

VÓKÓ György: Szupermax börtönök az USA-ban = Börtönügyi Szemle 2005. 2. 103-106. p.

 

293. Deák Ferenc István: Az amerikai börtönviszonyok válsága és a média = Börtönügyi Szemle 2007. 1. 103. p.

 

 

VÓKÓ György: Büntetési rendszerünk reformja végrehajtási szempontból. In: Büntetőjog és humánum. Emlékkötet Fonyó Antal halálának 25. évfordulójára / szerk. Nagy Ferenc. – Szeged: Pólay Elemér Alapítvány, 2007. (A Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára; 15) 87-97. p.

 

294. Fülöp Natasa: „A Köztársaság nevében” – Pálinkás György emlékkönyv = Iustum Aequum Salutare 2008. 2. 204. p.

 

VÓKÓ György: Büntetőjogi rehabilitáció és a bűnügyi nyilvántartás: Monográfia Ügyészek Országos Egyesülete. Budapest 2009. 249. p.

 

295. Deák Ferenc István: Ajánló. Börtönügyi Szemle. 2009. 4. 122. p.

 

VÓKÓ György: A büntetés mai komplex értelmezése. Jogtudományi Közlöny. LXIV. évfolyam. 2009. 2. 45-55. p.

 

 

296. Bérczes Viktor: A kárelhárító igazságszolgáltatási koncepció büntető ügyekben. Bűnügyi Szemle. 2009. 2. 19. p.