ElőszóA Jogelméleti Szemlében jogelméleti és jogszociológiai jellegű írások mellett a különböző jogági tudományok területéhez tartozó, valamint politológiai és társadalomelméleti tanulmányokat is közlünk. A tanulmányokat Word szövegszerkesztővel írva, e-mailen lehet átküldeni a technikai szerkesztőhöz, Ujváry Leventéhez. E-mail címe: levente.ujvary@vodafone.com.

A következő számba a tanulmányok leadási határideje: 2006. december 15.

a Szerkesztők

Budapest, 2006. szeptember 21.

2006/3. szám tartalomjegyzéke / Contents