ElőszóA Jogelméleti Szemlében jogelméleti és jogszociológiai jellegű írások mellett a különböző jogági tudományok területéhez tartozó, valamint politológiai és társadalomelméleti tanulmányokat is közlünk. A tanulmányokat Word szövegszerkesztővel írva, e-mailen lehet átküldeni a technikai szerkesztőhöz, Ujváry Leventéhez. E-mail címe: ujvaryl@gmail.com.

A következő számba a tanulmányok leadási határideje: 2007. június 12.

a Szerkesztők

Budapest, 2007. április 17.

2007/1. szám tartalomjegyzéke / Contents