Előszó

A Jogelméleti Szemle harmadik számában a jogelméleti és jogfilozófiai jellegű írások és az egyes jogágak kérdéseivel foglalkozó írások rovatai mellett külön rovatban helyeztük el a bírói jogértelmezést empirikus döntéselemzéssel feltáró tanulmányokat. Ha a későbbiekben további írásokat kapunk a bírói döntések elemzéséről - akár az éppen megjelenő egyes felsőbírósági döntések doktrinális kérdéseinek bemutatásáról - a továbbiakban is fenntartjuk e rovatot. A bírói precedensjog növekvő szerepe a hazai jogrendszerben indokolná jogtudományi szinten is az aktuális bírói gyakorlatok folyamatos figyelemmel kísérését, ezért várjuk az ilyen tárgyú írásokat, legyenek azok bármely jogág területéről is.

A Jogelméleti Szemlébe szánt anyagokat Word szövegszerkesztővel írva e-mailen lehet átküldeni a technikai szerkesztőhőz, Ujváry Leventéhez, e-mail címe:levente.ujvary@vodafone.hu.

A következő számba a tanulmányok leadási határideje: 2000 szeptember 15.

a Szerkesztők

Budapest, 2000. május 25.

2000/3. szám tartalomjegyzéke