ElőszóA Jogelméleti Szemlében jogelméleti és jogszociológiai jellegű írások mellett a különböző jogági tudományok területéhez tartozó, valamint politológiai és társadalomelméleti tanulmányokat is közlünk. A tanulmányokat Word szövegszerkesztővel írva e-mailen lehet átküldeni a szerkesztőkhöz:

jogelmeleti.szemle@gmail.com (ÚJ CÍM!!!)


A tanulmányok leadási határideje a következő számba: 2012. április 15.

a Szerkesztők

Budapest, 2011. december 15.


2011/4. szám tartalomjegyzéke