ElőszóA Jogelméleti Szemlében jogelméleti és jogszociológiai jellegű írások mellett a különböző jogági tudományok területéhez tartozó, valamint politológiai és társadalomelméleti tanulmányokat is közlünk. A tanulmányokat Word szövegszerkesztővel írva e-mailen lehet átküldeni a szerkesztőkhöz:

jogelmeleti.szemle@gmail.com

Szerzői útmutató

A következő szám megjelenésének várható időpontja 2013. július 1.

Az ebben a számban megjelentetni kívánt írások beküldési határideje: 2013. június 15.a Szerkesztők

Budapest, 2013. április 9.


2013/1. szám tartalomjegyzéke