ElőszóA Jogelméleti Szemlében jogelméleti és jogszociológiai jellegű írások mellett a különböző jogági tudományok területéhez tartozó, valamint politológiai és társadalomelméleti tanulmányokat is közlünk. A tanulmányokat Word szövegszerkesztővel írva e-mailen lehet átküldeni a szerkesztőkhöz:

jogelmeleti.szemle@gmail.com

Szerzői útmutató

A következő szám megjelenésének várható időpontja: 2014. szeptember 15.

Az ebben a számban megjelentetni kívánt írások beküldési határideje: 2014. szeptmber 1.a Szerkesztők

Budapest, 2014. június 23.


2014/2. szám tartalomjegyzéke