ElőszóA Jogelméleti Szemlében jogelméleti és jogszociológiai jellegű írások mellett a különböző jogági tudományok területéhez tartozó, valamint politológiai és társadalomelméleti tanulmányokat is közlünk. A tanulmányokat Word szövegszerkesztővel írva e-mailen lehet átküldeni a szerkesztőkhöz:

jogelmeleti.szemle@gmail.com

Szerzői útmutató

A 2016/1. szám megjelenésének várható időpontja: 2016. április 1.

A 2016/1. számban megjelentetni kívánt írások beküldési határideje: 2016. március 1.a Szerkesztők

Budapest, 2015. december 15.


2015/4. szám tartalomjegyzéke