Király Klára

A börtönegészségügy egy fontos kérdése: A tuberkulózis

terjedésének és kezelésének nemzetközi kérdései

 

 

 

A nemzetközi statisztikai adatok ismeretében megállapítható, hogy a börtönpopuláció jellemzően 15-44 év közötti fogvatartottakból tevődik össze. A büntetés-végrehajtási intézeteken belüli életkörülmények sok államban megdöbbentőek. Az elítélteket sok esetben túlzsúfolt létesítményekben helyezik el, ahol nem megfelelő a szellőzés, a higiénia. Az egészségügyi szolgáltatások gyengék vagy hiányoznak, az élelem pedig gyakran alacsony tápértékű. A börtönök falai között az alkohol- és kábítószerfogyasztás, a szexuális kapcsolatok kialakítása (beleegyezéssel vagy anélkül)  teljesen ellenőrizhetetlenek. Az említett problémákkal terhelt környezet kedvez az olyan betegségek terjedésének, mint például a HIV és a tbc.

A szerencsejátékok, a drog vagy más cikkekkel való kereskedelem, a prostitúció, és az erőszak szerte a világon sok börtönben realitásnak számít, és a belső rendszer részét alkotják. Az előbb említett körülményekből kifolyólag és az elzárás természetéből adódóan nem meglepő, hogy a börtönökön belül sajátos – vallási, etnikai vagy más szempontok mentén – szubkultúrák jönnek létre.

A büntetés-végrehajtási intézeteken belül az elítéltek között kialakuló hierarchiában elfoglalt pozíció határozza meg, hogy a fogvatartott hozzáfér-e az alapvető szükségleti cikkekhez és az erőszaktól való védelemhez. Az elítéltek gyakran nagyon elutasítóak a társadalommal szemben, és kevés tiszteletet mutatnak azok irányában, akik ezt reprezentálják. Ez a büntetés-végrehajtási intézetek egészségügyi személyzetére is vonatkozik. Az állam felelőssége, annak biztosítása, hogy a bebörtönözöttek olyan körülmények között éljenek, ami összeegyeztethető az egészségük megőrzésével. A túlzsúfoltság az egyik legnagyobb probléma, amelynek megoldása az életkörülmények jelentős javulását eredményezné. 

 

Tuberkulózis a büntetés-végrehajtási intézetekben

 

A szakértők úgy tekintenek a büntetés-végrehajtási intézetekre, mint a tbc lehetséges gyűjtőmedencéire. Az adatok e betegségre nézve korlátozott számban állnak rendelkezésre. Az alábbi két táblázat azt mutatja, hogy a fogvatartottak között sokkal magasabb arányban fordul elő a tbc, mint a lakosság körében.

 

A tbc-s esetek száma a lakosság körében 100.000 főre vetítve

Ország

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Brazília

NA

48

57

54

51

57

47

47

Grúzia

69

NA

30

66

159

119

91

84

Irán

33

21

25

22

19

17

17

17

Malawi Köztársaság

174

197

191

202

198

212

221

209

Ruand

NA

NA

61

68

82

95

91

80

Spanyolország

24

NA

22

21

23

22

21

20

Kína

27

29

30

42

38

34

36

36

Amerikai Egyesült Államok

10

9

9

8

6

7

6

6

NA: nincs adat


 


A tbc-s esetek száma a lakosság és az elítéltek körében 100.000 főre vetítve

Ország

Év

A tbc-s elítéltek száma

Brazília

1992-3

5714

Grúzia

1997-8

5995

Irán

NA

122

Malawi Köztársaság

1996

5142

Ruand

1996-8

3363

Spanyolország

1993-4

2283

Kína

1997-8

259

Amerikai Egyesült Államok

1991

156,2

NA: nincs adat

 

A tbc-s megbetegedések magas számának okait az alábbiak szerint foglalhatjuk össze:

·        az elítéltek aránytalanul nagy száma kerül ki olyan társadalmi csoportokból, akiknél egyébként is nagy a tbc fertőzés kockázata (pl.: alkohol vagy drog-függők, hajléktalanok, mentálisan beteg elítéltek),

·        a büntetés-végrehajtási intézetek fokozzák a tbc fertőzés átadásának esélyét azáltal, hogy az elítéltek hosszú ideig vannak kitéve a Mycobacterium tuberculosis-nak, hiszen:

        a büntetés-végrehajtási intézetek túlzsúfoltak,

        az elítélteket gyakran szállítják át egyik büntetés-végrehajtási intézetből a másikba,

        sok elítélt a szabadlábra kerülését követő rövid időn belül újabb bűncselekményt követ el és visszakerül valamelyik börtönbe,

        rossz a szellőzés a cellákban,

·         a fogvatartottak körében nagy a kockázata annak, hogy a fertőzésből gyorsan kifejlődik a betegség vagy reaktiválódik a lappangó fertőzés, azáltal hogy:

        a táplálkozás nem megfelelő,

        testi/lelki stressz állapotban élnek,

        más fertőző betegségektől is szenvednek, pl. HIV vírussal fertőzött a szervezetük.

A kockázati tényezők ilyen koncentrációja elindíthat egy olyan tbc járványt, amely nem korlátozódik a büntetés-végrehajtási intézetek falain belülre.

 

Az MDR -TBC megjelenése

 

Az mdr-tbc, azaz a többféle gyógyszerkészítménynek ellenálló tbc elterjedése a lakosság körében leginkább a Szovjetunió utódállamaiban figyelhető meg.

Az mdr-tbc elterjedését a következő körülmények is fokozzák:

        a büntetés-végrehajtási intézeteken belüli alacsonyabb szintű egészségügyi ellátás, hibás vagy nem megfelelő gyógyszeres kezeléshez vezet,

        a tbc kezeléséhez használt gyógyszerekhez való hozzáférés kontrollálatlan a börtön feketepiacán, a személyzeten és a látogatókon keresztül,

        az elítéltek gazdasági, fizikai, kulturális korlátok miatt nem férnek hozzá az egészségügyi szolgáltatásokhoz,

        a kezelési program befejezése nem biztosított, mivel az elítélteket gyakran szállítják át az egyik büntetés-végrehajtási intézetből a másikba,

        más elítéltektől való félelem hatása alatt a beteg fogvatartottak nem tesznek eleget az orvosi utasításoknak,

        a tbc-s elítéltek jobb körülmények között élnek, mint egészséges társaik, így a gyors gyógyulásra nem éreznek motivációt.

 

Tuberkulózis és HIV

 

A szakértők véleménye szerint a HIV fertőzött fogvatartottak könnyebben kapják el a tbc vírust. Egy Brazíliában készült tanulmány szerint az aktív tbc előfordulási aránya a bebörtönzött és HIV fertőzött nők között 9,9/100 ember-év volt, ellentétben az 0,7/100 ember-év aránnyal azok között, akik nem voltak HIV vírussal fertőzöttek.

HIV fertőzést a világ sok büntetés-végrehajtási intézetéből jelentenek, bár kevés adat áll rendelkezésre, aminek számos oka lehet például:

        diszkriminációtól való félelem,

        börtönvezetés gyakran tagadja a HIV fertőzéseket és azok kockázati tényezőit.

Mindazonáltal, ahol összehasonlították a civil és börtönpopulációban előforduló HIV fertőzések arányát, akár hetvenötszörös növekedést is jelentettek a büntetés-végrehajtási intézetek viszonylatában.

 

A HIV fertőzött fogvatartottak %-os aránya a büntetés-végrehajtási intézetekben

Ország
Év

HIV fertőzött fogvatartottak %-os aránya

Brazília

1995

14,4 %

Etiópia

1988

6,0 %

India

NA

1,2 %

Skócia

1994

0,9 %

Amerikai Egyesült Államok

1988-9

4,1 %

 

A HIV fertőzött fogvatartottak között a tbc-sek %-os aránya a büntetés-végrehajtási intézetekben

Ország

Év

HIV fertőzött fogvatartottak között a tbc-sek %-os aránya

Brazília

1998

16,6 %

Elefántcsontpart

1992

30,0 %

Spanyolország

1994

84,0 %

Amerikai Egyesült Államok

1991

95,0 %

 

A táblázatok eltérő módszerek felhasználásával gyűjtött adatokat tartalmaznak, ezért azokat nem lehet összehasonlítani, ugyanakkor illusztrálják a HIV fertőzések nagy számát a büntetés-végrehajtási intézetekben. A börtönökben megnő a HIV vírus szervezetbe jutásának kockázati tényezője, amelyeknek okai az alábbiakban foglalhatóak össze:

        az elítéltek aránytalanul nagy számban jönnek olyan környezetből és térnek vissza oda, ahol a HIV fertőzés gyakorisága magas,

        más szexuális úton terjedő betegségek (pl. szifilisz) is gyakoriak a büntetés-végrehajtási intézetekben,

        kockázattal járó viselkedések mint például intravénás kábítószer fogyasztás és a nem biztonságos szex (beleegyezéssel vagy anélkül), nem steril eszközökkel végzett tetoválás,  gyakran fordulnak elő a végrehajtási intézetekben,

        az előbb említetteket a börtönvezetés gyakran titkolja vagy még a börtönökben való előfordulásukat sem ismerik el hivatalosan,

        a HIV fertőzés kockázatának csökkentésére nincsenek hatékony, elismert eszközök.

 

A tbc kezelése

 

A tbc kezelésekor több szempontot kell a büntetés-végrehajtási intézetek igazgatóságának szem előtt tartania:

        meg kell előzni az mdr-tbc kifejlődését,

        a beteg elítélteket el kell különíteni az egészséges társaiktól,

        a tbc korai felismerése megkönnyíti a kezelését,

        az orvosi utasítások betartását biztosítani kell,

        a büntetés-végrehajtási intézetek fogvatartási körülményei meg kell, hogy feleljenek a beteg egészségi állapotának.

 

Az előbb leírt kezelési programpontok teljesítése azonban számos nehézségbe ütközik, hiszen az egészségügyi ellátás gyakran alacsony színvonalú. A magas börtönpopuláció, a korrupció és az erőszak megnehezítik a probléma kezelését. A büntetés-végrehajtási intézetek túlzsúfoltsága mellett gondot okoz a börtönpopuláció mobilitása, hiszen biztonsági okok miatt, gyakori a fogvatartottak átszállítása. Az elítéltek viselkedésétől függően változik a biztonsági státuszuk, ami azt eredményezi, hogy alacsonyabb vagy magasabb biztonsági szintű végrehajtási intézetbe szállítják át őket. A tbc jelenléte az egyes szinteken változó. Az aktív tbc betegség felismerése attól függ, hogy a tbc szolgálat működése mennyire hatékony az adott helyen. A betegek átszállítása nagy kockázatot jelent a gyógyulásukra nézve, a befejezetlen kezelés pedig a lakosságra nézve veszélyes. Az átszállítások, szabadon bocsátások miatt nehéz nyomon követni a volt tbc-s fogvatartottak sorsát.

A kérdés megoldását az jelentené, ha az egészségügyi személyzet pontos nyilvántartást tudna vezetni az érintettekről. Ezenkívül szükséges lenne a tbc szolgálatok jelenléte minden bírósági szint mellett. E szolgálatoknak rendszeres kapcsolatot kellene fenntartaniuk a civil szervezetekkel. A büntetés-végrehajtási intézeteknek a civil szervezetekkel együttműködve kellene felügyelni a beteg elítéltek átszállítását. A fent említetteken kívül tudatosítani kellene a fogvatartottakban azt, hogy nem elég a kezelés megkezdése, hanem azt be is kell fejezni.

 

Korrupció és erőszak

 

A büntetés-végrehajtási intézetek többségében a fogvatartás kísérő jelensége a korrupció, ami a börtönlakók életét minden szinten áthajtja. A korrupció sajnálatos módon beférkőzte magát az egészségügyi ellátás és a gyógyítás területére is. Az elítéltek számos esetben azért, hogy jobb fogvatartási körülmények közé kerüljenek, megvesztegetik az egészségügyi személyzetet  vagy hamis eredményt produkálnak a tbc teszt során. A tbc-s betegek ugyanis a többiektől elzárva, kedvezőbb feltételek között töltik le a büntetésüket. Előfordul az is, hogy a beteg, a tbc kezelésére szolgáló gyógyszert elcseréli más, a szükségletei ellátásához szükséges termékért, a börtön feketepiacán.

Ha az egészségügyi személyzet lelkiismeretlen, vagy alacsony életszínvonalon él, akkor az ápolást végzők elvárják, hogy az elítélt hálapénzt adjon a vizsgálatokért és a kezelésért. Ha a fogvatartott nem tud eleget tenni ezeknek az elvárásoknak, csökkenhetnek az esélyei a gyógyulásra. A kedvezőtlen körülmények sok beteget kényszerítenek öngyógyításra, a börtön feketepiacán vagy a látogatóktól beszerezhető készítmények segítségével.

A korrupció mellett másik fontos probléma a végrehajtási intézeteken belül megjelenő erőszak. A börtönön belüli hierarchiában elfoglalt hely befolyásolhatja az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutást is. A hierarchia alsóbb fokán álló elítéltek nehezebben jutnak ápoláshoz, esetleg mások kényszerítésére lemondanak róla. A börtön hatalmi struktúrájában magasabb szinten álló elítéltek gyakran erőszakkal szereznek köpet mintát, a tbc-vel fertőzött társaiktól azért, hogy tüdőbetegségre hivatkozva, később a feketepiacon értékesíthető gyógyszerekhez jussanak vagy így érik el a kedvezőbb helyre történő átköltöztetést. Erőszak az elítéltet nemcsak a társaitól, hanem a börtönszemélyzet részéről is érheti. Számos büntetés-végrehajtási intézetben a rendbontó elítélttel szemben alkalmazott fenyítési eszköz a tbc-s betegek közé való helyezés. Ez utóbbi probléma megoldását jelenti annak tudatosítása, hogy tilos a büntetések végrehajtása során a kínzás, embertelen vagy megalázó büntetés vagy bánásmód.

Emellett az egészségügyi személyzetnek ismernie kellene az elítéltek hierarchiáját azért, hogy biztosítani tudják a gyógyszerekhez való hozzáférést a leggyengébb fogvatartottaknak is. Ezenkívül tájékoztatás útján fel kellene hívni az elítéltek figyelmét arra, hogy a tbc-t  korai stádiumában, milyen tünetek alapján lehet felismerni.

Minden államban a büntetés-végrehajtás szabályozásának olyan tevékenységekre, és eljárásokra kellene koncentrálnia, amelyek összeegyeztethetők a közegészségüggyel, védik az egyéneket a diszkriminációtól és megfelelnek a nemzetközi emberi jogi kötelezettségeknek. Sok országban a büntetés-végrehajtási intézeteken belül működő és a civil egészségügyi szolgálatok egymástól függetlenül tevékenykednek, és sajnos nem elég intenzív közöttük az együttműködés. A börtönigazgatóságok a büntetés-végrehajtási intézetre vonatkozó egészségügyi adatokat ritkán jelentik a közegészségügyért felelős szerveknek. Így a civil tbc szolgálatok gyakran nem tudnak a tbc kezelés alatt álló elítéltek szabadon bocsátásról. Ennek ellenkezője is igaz, ritkán értesítik a börtön egészségügyi hatóságokat, ha egy a civil szervek kezelése alatt álló beteget letartóztattak. Bár vitatott kérdés, de a legtöbben úgy vélik, hogy a civil egészségügyi szervezeteknek aktívan részt kellene venniük a börtön egészségügy irányításában. Az Európa Tanács miniszteri bizottsága a következő ajánlást fogalmazza meg: “ A büntetés-végrehajtási intézetek egészségpolitikáját integrálni kellene a nemzeti egészségpolitikába, és kompatibilisnek kellene lennie azzal.”

 A fent említettek ismeretében elmondhatjuk, hogy a civil szolgálatok részvétele a tbc megfékezésében nagyon fontos lenne. A börtönökben kitörő járvány ugyanis veszélyt jelenthet a lakosságra is, például 1972-1977 között Arkansasban, a 16-61 év közötti férfiak körében diagnosztizált 800 tbc-s eset közül 9,5 % töltött hosszabb vagy rövidebb időt büntetés-végrehajtási intézetben. Oroszországban évente kb. 13000 tbc-s beteget engednek szabadon a börtönökből. E két példa is azt támasztja alá, hogy a börtönvezetéseknek a tbc kontroll során a civil szolgálatok tapasztalatát kellene felhasználniuk. A szabad lakosság körében bevált programokat, vizsgálatokat kellene alkalmazniuk a büntetés-végrehajtási intézeteken belül is. Mindez csökkenthetné a kiadásokat és ösztönözné az ellátás egységesítését is. Ezenkívül azt is érdemes szem előtt tartani, hogy a kezelés alatt álló elítéltek számára a szabadulását követően biztosítani kellene a kúra befejezését.

 

Megvalósítható-e az elítéltek egészségéért felelős tbc szolgálatok integrációja?

 

Léteznek olyan államok, ahol az országos tuberkulózis program magában foglalja a büntetés-végrehajtási intézetek tbc felügyeletét is. Sok országból származó jelentés azonban arról tanúskodik, hogy nehézséget jelent az integrált tbc szolgálatok kialakítása. Elméletileg ugyanannak a szervnek kellene felügyeletet gyakorolnia mind a szabad társadalomban, mind pedig a fogvatartottak körében kialakuló tbc-s megbetegedések felett. E szervnek az egész államra kiterjedő tbc programot kellene működtetnie. Az országos tbc programban részt vevő személyzetnek teljesen függetlennek kellene maradnia a fogvatartói szerepkörtől. Norvégiában például nagyon hatékonyan működik az a megoldás, hogy a civil egészségügyi szervezeteket tették felelőssé a büntetés-végrehajtási intézetek egészségügyéért is. A statisztikai adatok szerint e lépés jelentős mértékben hozzájárult az egészségügyi szolgáltatások javulásához és a fogvatartottak emberi jogainak tiszteletben tartásához.

Számos államban az illetékesek ellenzik az országos tbc program bevezetését. Ezen országok szakértői szerint egy civil egészségügyi szerv a prioritási lista utolsó helyére rakná a büntetés-végrehajtási intézetek tbc felügyeletét. Az országos tbc program mellett érvelők úgy gondolják, hogy az egész államra nézve egységes program azért tekinthető példaértékűnek, mivel mindenkire kiterjedő modellt nyújt a tbc kezelésére. Ezenkívül segít azonosítani azokat a főbb kötelezettségeket, amelyeket el kell látni mind a börtön, mind pedig a civil szektorhoz tartozó területeken.


Irodalomjegyzék

 

         Angie Bone, Ann Aerts, Malgosia Grzemska, Michael Kimerling, Hans Kluge, Michael Levy: Tubercolisis control in prisons, WHO 2000.

         Bleed D., Watt C., Dey C.: Global Tuberculosis Control, WHO report 2000.

         Levy M.: Prison health services. British Medical Journal 1997.

         Nyangulu DS., Harries AD., Kang’ombe C.: Tuberculosis in a prison population in Malawi. Lancet 1997.

         Souza MMM., Costa MJM., Toledo AS: The profile of TB in the penitentiary system of Rio de Janeiro, Brazil. Internetional Journal of Tuberculosis and Lung Disease 1999.

         Tuberculosis outbreaks in prison housing units for HIV infected inmates, California, 1995-1996. MMWR 1999.

         TB a crossroad. WHO Report on the Global Tuberculosis Epidemic. Geneva, WHO 1998.

         Pio A., Chaulet P.: Tuberculosis Handbook, Geneva, WHO 1998.

         Global Tuberculosis Control, WHO report 2002.

2002/4. szám tartalomjegyzéke