Beköszöntő

Az Internet lehetőséget teremt arra, hogy a jogtudománnyal foglalkozók közül a jogelmélet, a jogfilozófia és a jogszociológia kérdéseinek kutatói önálló fórumot teremtsenek. Az így keletkező kommunikációs kör lehetővé teszi, hogy a magányos kutató gyorsabban juttathassa el gondolatait a tudományos közösség elé megítélésre. Ez már eleve motivációt jelenthet az elméleti jogászok számára arra, hogy intenzívebben foglalkozzanak jogelméleti kérdésekkel, és ez rövid idő után a hazai jogelméleti gondolkodás fejlődése felé hathat.

A Jogelméleti Szemle a tervek szerint évente négy számmal jelenik meg a jövőben. Belső rovatok elkülönítése most még nem látszik szükségesnek, de a későbbiekben a tanulmányok, a könyvismertetések és a vita számára külön rovatok szerinti tagolás merülhet fel.

A Jogelméleti Szemlébe szánt anyagokat Word szövegszerkesztővel írva e-mailen lehet átküldeni a technikai szerkesztőhöz, Ujváry Leventéhez, e-mail címe: levente.ujvary@vodafone.hu

a Szerkesztő

Budapest, 2000 február 2.

2000/1. szám tartalomjegyzéke