Polónyi István: Észrevétel a szerkesztőknek

 

 

Rangos szakmai folyóirathoz méltatlan az a szerkesztői/szerkesztési mód, amelyet a Jogelméleti Szemle 2011/1 számának Vita rovatában lehet tapasztalni. Megütközve szembesül az olvasó azzal, hogy a rovatban Pokol Béla korábbi cikkéhez – éppen az ő felkérésére – írt vitacikkek előtt magának Pokol Bélának az írását találja, mintegy felvezetőként, a tanulmányát vitató cikkek kommentálásával. Rosszemlékű időket idéz, és a tudományos közlemények világában enyhén szólva szokatlan – már talán az etikátlanság határát súrolja -, hogy a vita alapját adó cikk szerzője előzetesen eligazítja a tudatlan olvasót, hogy mi a helyes, s mi helytelen az őt vitató írásokból.

      Magára valamit adó folyóiratban vitacikkeket legfeljebb összefoglalni, vagy utólag reagálni szokta a vita tárgyát képező írás szerzője, s nem előzetesen kommentálni azokat. Ez még akkor is így van, ha egyébként a tanulmány rovatban, vagy más folyóirat részekben a szerzők névsorában közlik az írásokat. Nyilvánvalóan ügyelni illik arra, hogy ez a Vita rovatban ne okozhasson helytelen látszatot.

 

Polónyi István, az egyik vitacikk szerzője