MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C723C1.AF8C0D40" This document is a Single File Web Page, also known as a Web Archive file. If you are seeing this message, your browser or editor doesn't support Web Archive files. Please download a browser that supports Web Archive, such as Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01C723C1.AF8C0D40 Content-Location: file:///C:/E4E54F62/szaloki28b.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" Szalóki Gergely

Szaló= ;ki Gergely

Gör= ög Bölcsességek

Tanuld &= eacute;s tanítsd a jobbat!

Össze&= aacute;llította: Dér Terézia és Nótári Tamás

Szeged, Lec= tum Kiadó 2005. 286 oldal

 

 

 

 

 

A Károli Gáspár Református Egyetem docensének, Nótári Tamásnak, és a Szegedi Tudomány Egyetem adjunktusának, Dér Teréziának az antik görög irodalom számos alkotójának gondolataiból való válogatást – amihez a szentenciák latin és magyar fordítása tá= rsul – tartalmazó kötetét tarthatja kezében az olvasó. A szerzők tollából néhány éve a Belvedere Meridionale Kiadó gondozásában látott napvilágot az “Exe= mplaria Graeca” című munka.[1] Ezen korábbi kötet esetében a szerzők egy, Horatius Ars poetic&aacut= e;jából származó szentenciára utaltak, amelyben a római költő arra buzdítja pályatársait, hogy a görög szerzőket éjjel és nappal példaképként tanulmányozzák. E válogatás összeállítását megelőző száz évben Magyarországon görög-latin-magyar szentenciagyűjtemény nem jelent me= g. Jelen kötet az említett korábbi válogatásra épül, az abban olvasható szentenciákon kívül azonban számos további bölcsessé= ;get is tartalmaz teljességgel más, önálló kötetként történő megjelenését indokoló szerkezetben. Az új kötet címé&uu= ml;l Dér Terézia és Nótári Tamás a híres tudós-filozófus, Thalész egy mondását választották.

A kötetet magyar &ea= cute;s latin nyelvű előszó vezeti be, amit az öt nagy tárgykör (emberi tulajdonságok, jellemvonások, tevékenységek; emberi kapcsolatok; az ember és a sors – az ember és az istenek kapcsolata; általános életbölcsességek; híres mondások) köré csoportosított, görög, latin és ma= gyar nyelven idézett gondolatok követnek. Az egyes témá= ;kon belül a szentenciák sorrendje a görög eredeti szerinti alfabetikus sorrendet követik. A Bibliográfia a görög szövegkiadások, latin és magyar fordítások köteteit sorolja fel – ez is mutatja a munka kettős, ismeretterjesztő és tudományos karakterét. A Függelék a görög ábécé latin betűs átírását, a főbb kiejtési szabályok összefoglalását, a Rövidí= ;tések jegyzékét és az antik szerzők rövid életrajzát tartalmazza.

A gyűjtemény összeállításakor szem előtt tartották= a szerzők, hogy a kiválasztott görög szentenciák= nak latin és magyar fordítása lehetőség szerint rendelkezésre álljon. Ezzel egyrészt a két klasszikus nyelv párhuzamba állítását igyekeztek elérni, másrészt azoknak az olvasókn= ak akartak kedvében járni, akiket egy-egy bölcs mondá= ;s arra indít, hogy az azt tartalmazó művet legalább magyar fordításban alaposabban megismerjék. Azon művek adatait, amelyeknek fordításait az egyes szentenciák esetében átvették, a Bibliogr&aa= cute;fia címszó alatt tüntették fel. Számos helyen – így például Galénos és Marcus Aurelius művei esetében – a latin vagy a magyar változatot saját átültetésükben közlik.

A kötet jól érzékelteti az ókori hellén kultúra sokoldalúságát. A költők, dráma- és történetírók, filozófusok – azaz a humán területek szerzőinek – művein túl a természettudomány is teret kapott Hippokratész és Galénosz műveiből szá= rmazó idézetekkel. A kötetben idézett klasszikus auktorok köre igen széles spektrumot ölel fel: a nagyepikát Homérosz és Hésziodosz, [2] a drámairodalmat Aiszkhülosz, Szopholkész és Euripidész, a regény műfaját Héliodórosz és Longo= sz, a történetírást Hérodotosz és Thuküdidész, a fabula műfaját Aiszóposz képviseli. A filozófiát Platón, Arisztotelész, Démokritosz, Hérakleitosz, Marcus Aurel= ius és az ún. hét bölcs (Biasz, Khilón, Kleobulosz, Periandrosz, Pittakosz, Szolón és Thalész) reprezentálja.

Munkájukat D&eacut= e;r Terézia és Nótári Tamás – amint ez= t az előszóban kifejtik – azzal a szándékkal állították össze, hogy a görög és latin nyelvi alapképzéshez egy fajta szórakoztatva gondolkodtató és tanító segédkönyvet adjanak a tanulók és oktatók kezébe. Haszonnal forgathatják továbbá a kiadványt a főiskolák és egyetemek történelem és magyar, valamint filozófia szakos hallgatói. A munka igényes kivitele ismételt példája a szegedi Lec= tum Kiadó esztétikus megjelenésű könyveinek. A kötet színvonalát jelzi, hogy a közelmúltban= a Vox Latina című, Saarbrückenben megjelenő, rangos nemzetközi folyóirat közölt róla ismertetést.[3]

 [1] Dér Terézia–Nótári Tamás: Exemplaria Graeca – Görög bölcsességek latin és magyar fordítással. Belvedere Segédkönyvtár I= I. Szeged, Belvedere Meridionale, 1999. 192 old.

[2] Homérosz &eacut= e;s Hésziodosz műveinek jogbölcseleti aspektusait Nótári Tamás az elmúlt évek során külön tanulmányok keretében is tárgyalta: A mérleg mint az igazságszolgáltatás jelké= pe Homerosnál. Collega 6. 2002/2. 43. skk.; Hésiodos jogkoncepciója. Jogtudományi Közlöny 60. 2005/7= -8. 328. skk.; The Scales as the Symbol of Justice in the Iliad Acta Juridica Hungarica 46. 2006. 249. skk.; Hesiod und die Anfänge der Rechtsphilosophie. Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae, Sectio Iuridica 47. 2006.

[3] Hamza G., Vox Latina 4= 2. 2005. 148.

------=_NextPart_01C723C1.AF8C0D40 Content-Location: file:///C:/E4E54F62/szaloki28b_files/header.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"

1

 

------=_NextPart_01C723C1.AF8C0D40 Content-Location: file:///C:/E4E54F62/szaloki28b_files/filelist.xml Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/xml; charset="utf-8" ------=_NextPart_01C723C1.AF8C0D40--