Tartalomjegyzék 2000/3.szám:Jogelméleti tanulmányok:

Badó Attila - Nagy Tamás: Attitűd vizsgálat az amerikai joghallgatók körében

Bóka János: Autopoiezisz és hierarchia

Karácsony András: Gesellschaftstheorie und Recht

Pokol Béla: Posner gazdasági jogelmélete

Szigeti Péter: Vázlat a közbiztonság három dimenziójáról: világrendszer, nemzetállami szint és lokalitás


Jogági tanulmányok:

Katrin vom Felde: Gesichtspunkte für die Beurteilung von Bedingungen im Erbrecht

Hans-Georg Günther: Verhaltensbezogene Mitwirkung in der Rechtsordnung

Herger Csabáné: A házassági jogalkotási és jogalkalmazási hatáskör helye az állam és az egyház közötti kapcsolatban

Helmut Klaere: Die Entstehung der Schwurgerichte im 19. Jahrhundert


Tanulmányok a bírói jogértelmezésről:

Botos Viktor: A bírói jogértelmezés útjai a Legfelsőbb Bíróság gyakorlatában. (Munkajogi BH-k elemzése.)

Keszthelyi Balázs: A büntető jogegységi határozatok elemzése

Makai Attila - Parádi Ákos: Büntető jogértelmezés Magyarországon a '90-es években

Pohlmüllner Tamás: Közigazgatási határozatok 1997-99.Vissza az előszóhoz
Vissza a főcímhez