Tartalomjegyzék 2011/4.számBIEDERMANN ZSUZSÁNNA: A genocídium fogalmának értelmezése

BIRHER NÁNDOR/HOMICSKÓ ÁRPÁD OLIVÉR: A munka becsületétől a médiumon keresztül zajló cserefolyamaton át a hivatáserkölcsi kódexig

HOFFMANN TAMÁS: A nemzetközi szokásjog szerepe a magyar büntetőbíróságok joggyakorlatának tükrében

JENOVAI PETRA: Public Private Partnership az egyes nemzeti jogokban és az Európai Unió jogában különös tekintettel az Egyesült Királyságra és Németországra

JÓJÁRT BORBÁLA GYÖNGYIKE: Az előzetes letartóztatással kapcsolatos vélemények a francia szakirodalomban

KOZMA ÁGOTA: A magyar földtörvények rövid történeti áttekintése 1945-től 1994-ig

MARENCSÁK ZSOLT: A munkavállaló általános kártérítési felelőssége, különös tekintettel az új Munka Törvénykönyve javaslatában előirányzott változtatásokra

MOLNÁR ANDRÁS: Oliver Wendell Holmes jogi gondolkodása

MÓRÉ SÁNDOR: A román kisebbségi törvénytervezet bemutatása és elemzése

NAGY KLÁRA: A bűnügyi együttműködés adatvédelmi összefüggései

NÓTÁRI TAMÁS: Germán nyelvi elemek a Lex Baiuvariorumban

POKOL BÉLA: Jogászság és jogrendszer

RIXER ÁDÁM: A vallás fogalmáról

RUZSICSKA YVETTE: A népesedéspolitika eszközei, és hatásuk a gyermekvállalásra

SCHIFFNER IMOLA: A nemzetközi szervezetek által gyakorolható funkcionális védelem

TAMÁSI ERZSÉBET: Egy törvény exportja. A prostitúció szabályozásának svéd modellje

TÉGLÁSI ANDRÁS: A szociális állam „erodálása” vagy megmentése? – avagy a szociális biztonság az új Alaptörvényben


Idegen nyelvű tanulmányok

CSATLÓS, ERZSÉBET: Hot Situation in the Icy North: Security Implications in the Arctic

LOVAS, ANDRÁS: Die europarechtliche Wirkungen auf das ungarische Energierecht


Könyvismertetés

MOLNÁR IMRE: Nótári Tamás: Római köz- és magánjog

NÓTÁRI TAMÁS: Jakab Éva: Borvétel és kockázat. Jogtudomány és jogélet a Római Birodalomban


Vissza az előszóhoz
Vissza a főcímhez