Jogelméleti Szemle 2014/4. szám2014/4. teljes szám egyben, pdf formátumbanTARTALOMTanulmányok


Csatlós, Erzsébet: The Red Star Story and the ECtHR in the Hungarian Legal Practice ... 2

Farkas Henrietta Regina: A javítóintézeti nevelés jogi szabályozása Magyarországon a XIX. századtól 1978-ig ... 12

Glavanits Judit: Joghallgatói attitűd-kutatás a győri Széchenyi István Egyetemen ... 20

Hamza Gábor: Gondolatok az imperium fogalmáról ... 30

Heka László: Horvátország és Magyarország büntetési rendszérének összehasonlítása a 2013 évi új Btk-ák alapján ... 33

Kevevári István: A dekonstrukció megszelídítése: Jack Balkin dekonstruktivista jogelmélete ... 48

Málik, József Zoltán: Thinking about Karl Popper and Open Society ... 57

Miavec Enikő: A know-how, üzleti titok jelenléte a délszláv államokban ... 66

Ornowska, Alicja: “He who will not work shall not eat”: The penalty of compulsory labour in early Soviet law and its impact upon other criminal legislations ... 72

Pataki János István: Az 1881. évi LX. törvénycikk a végrehajtási eljárásról ... 87

Schadl, György: Bemerkungen zum Status des Gerichtsvollziehers in einigen europäischen Ländern ... 96

Schiffner Imola: Speciális állampolgársági kérdések az Európai Unió tagállamaihoz kapcsolódó tengerentúli országok és területek vonatkozásában ... 114

Váradi Ágnes: Access to justice és az Európai Unió – A jogérvényesítés elősegítésének új irányai ... 127


Recenzió


Dér Terézia: Tamás Nótári: Handling of Facts and Forensic Tactics in Cicero’s Speeches of Defence ... 137

Hamza, Gábor: Anmerkungen zur Dissertation (Promotionsarbeit) von Joseph Goebbels: "Wilhelm von Schütz als Dramatiker. Ein Beitrag zur Geschichte des Dramas der romantischen Schule" ... 140

Vita


Bónis Péter: Négy jogtörténeti konferencia margójára ... 1422014/4. teljes szám egyben, pdf formátumbanVissza az előszóhoz
Vissza a főcímhez