Jogelméleti Szemle 2015/3. szám2015/3. teljes szám egyben, pdf formátumbanTARTALOMTanulmányok


Arató Balázs: A közbeszerzési jogorvoslat története a rendszerváltozástól ... 2

Brandl Gergely – Gönczi Gergely – Hajdú Dóra – Marsovszki Ádám – Szakály Zsuzsa – Tamás Csaba: Egy méltatlanul elhanyagolt jogtörténeti forrás elemzése – Mire jó a rabtabella? ... 34

Cservák Csaba: Sajátos alkotmánybíráskodási modellek ... 59

Hamza Gábor: Emlékezés Széll Kálmánra, Magyarország miniszterelnökére, a kiemelkedő államférfira ... 67

Kádár Hunor: Gondolatok az előzetes letartóztatásról az új román Büntetőeljárási törvénykönyv és az Emberi Jogok Európai Egyezménye tükrében ... 72

Málik, József Zoltán: Thinking about Mixed-Raciality, Why Racism is a Criminal Offence ... 83

Nagy Zsolt: A jog és a szociológia kapcsolatának kezdetei: Roscoe Pound és az amerikai szociológiai jogelmélet ... 97

Pokol Béla: Alkotmánybírósági döntési stílusok Európában ... 107

Sulyok Márton Péter: A gépjárműjavításhoz szükséges műszaki információk hozzáférhetősége az EUMSz 102. cikke alapján ... 130


Recenziók


Julesz Máté: Recenzió Miklós László (szerk.): „A környezetjog alapjai” című könyvről ... 146

Sándor István: Recenzió Frivaldszky János: Tanulmányok a jog erkölcsi alapjairól szóló kötetéről ... 149

Brevis


Hamza Gábor: Áttekintés a bulgáriai zsidók deportálásáról ... 157

2015/3. teljes szám egyben, pdf formátumbanVissza az előszóhoz
Vissza a főcímhez