ElőszóA Jogelméleti Szemlében jogelméleti és jogszociológiai jellegű írások mellett a különböző jogági tudományok területéhez tartozó, valamint politológiai és társadalomelméleti tanulmányokat is közlünk. A tanulmányokat Word szövegszerkesztővel írva e-mailen lehet átküldeni bármely szerkesztőhöz, vagy a technikai szerkesztőhöz, Ujváry Leventéhez. E-mail címe: levente.ujvary@gmail.com.


A tanulmányok leadási határideje a következő számba: 2009. június 12.

a Szerkesztők

Budapest, 2009. április 15.


2009/1. szám tartalomjegyzéke