ElőszóA Jogelméleti Szemlében jogelméleti és jogszociológiai jellegű írások mellett a különböző jogági tudományok területéhez tartozó, valamint politológiai és társadalomelméleti tanulmányokat is közlünk. A tanulmányokat Word szövegszerkesztővel írva e-mailen lehet átküldeni bármely szerkesztőhöz, vagy a technikai szerkesztőhöz, Ujváry Leventéhez. E-mail címe: ujvaryl@gmail.com.


A következő számba a tanulmányok leadási határideje: 2007 szeptember 12.

a Szerkesztők

Budapest, 2007. június 21.


2007/2. szám tartalomjegyzéke