ElőszóA Jogelméleti Szemlében jogelméleti és jogszociológiai jellegű írások mellett a különböző jogági tudományok területéhez tartozó, valamint politológiai és társadalomelméleti tanulmányokat is közlünk. A tanulmányokat Word szövegszerkesztővel írva e-mailen lehet átküldeni a szerkesztőkhöz:

jogelmeleti.szemle@gmail.com (ÚJ CÍM!!!)

Szerzői útmutató

A következő szám megjelenésének várható időpontja 2012. október 1.

Az ebben a számban megjelentetni kívánt írások beküldési határideje: 2012. szeptember 15.a Szerkesztők

Budapest, 2012. április 15.


2012/2. szám tartalomjegyzéke