ElőszóA Jogelméleti Szemlében jogelméleti és jogszociológiai jellegű írások mellett a különböző jogági tudományok területéhez tartozó, valamint politológiai és társadalomelméleti tanulmányokat is közlünk. A tanulmányokat Word szövegszerkesztővel írva e-mailen lehet átküldeni a szerkesztőkhöz:

jogelmeleti.szemle@gmail.com

Szerzői útmutató

A következő szám megjelenésének várható időpontja 2014. július 1.

Az ebben a számban megjelentetni kívánt írások beküldési határideje: 2014. június 15.a Szerkesztők

Budapest, 2014. április 1.


2014/1. szám tartalomjegyzéke