Tartalomjegyzék 2008/1.számNÓTÁRI, TAMÁS: Infidelitas and Harisliz – On the Dethronement of Tasilo III.

PÁKOZDI ZITA: Perorvoslat az igazolás?

PAPP TEKLA:A konzorciós szerződés sajátos alanya – a fogyasztói csoport

POKOL BÉLA: Európa amerikai ellenőrzése: ellenállások és vereségek

RÓNAY MIKLÓS: A katolikus egyház jogrendjének nemzetközi kapcsolat-képessége

SIKLÓSI IVÁN: Néhány adalék a causa és a consideration fogalmához

STRIHÓ KRISZTINA: A merchandising szerződés

TANKA ENDRE: Van-e közös birtokpolitikája az Európa Uniónak?

VARGA CSABA: Mítosz és valóság az iszlám, a zsidó és a zoroasztriánus jogban


Könyvismertetés

DUX LÁSZLÓ: Jogtalan világ

MATURA TAMÁS: Jogfilológiai tanulmányok

SZALÓKI GERGELY: Monográfia a jogtudomány és retorika kapcsolatáról egy cicerói védőbeszédbenVissza az előszóhoz
Vissza a főcímhez