Tartalomjegyzék 2008/4.számAMBRUS ISTVÁN: A folytatólagos bűncselekményről

BOROS ANITA/LENTNER CSABA: Kihívások a pénzügyi stabilitás szabályozásának területén

JUHÁSZ ZITA: A phüszisz-nomosz vita

KOLTAY ANDRÁS: Sajtó-helyreigazítás és válaszjog: a sajtószabadság korlátja vagy kiteljesítése?

MOLNÁR IMRE: Vád és védelem, mint a római büntetőeljárás alapelvei

NÓTÁRI TAMÁS: A Carmina Salisburgensia mint jog- és művelődéstörténeti forrás

NOVÁK ÁDÁM: Az Európai Bíróság a neofunkcionalizmus tükrében

PAPP TEKLA: Az atipikus szerződések és a Magyar Magánjogi Törvényjavaslat

POKOL BÉLA: Habermas diskurzusetikájának összehasonlítása Hart és kritikusai jog- és morálelméletével

TÓTH J. ZOLTÁN: A halálbüntetés utolsó harminc éve Magyarországon: az 1961. évi V.törvénytől az alkotmánybírósági abolícióig


Idegen nyelvű tanulmányok

GELLÉN, KLÁRA: Thoughts about the dogmatic characteristics of the simulated contract

HERKE, CSONGOR: Absprache im Strafprozess

POKOL, BÉLA: Theorietechnische Korrigierungen von Niklas Luhmann’s funktionale Systemtheorie

SZERLETICS, ANTAL: Defining Paternalism


Büntetőjogelméleti konferencia

FILÓ MIHÁLY: A jogi tárgy jelentősége a sértetti beleegyezés dogmatikájában

NAGY FERENC: Gondolatok és kérdések a jogellenesség és a jogi tárgy köréből

POKOL BÉLA: Előadás a jogellenességről és a jogi tárgyról mint a büntetőjogi dogmatika kategóriáiról

SZABÓ MIKLÓS: Una dogmatica iuris?

SZOMORA ZSOLT: A jogi tárgy funkciói és a jogtárgyharmonikus értelmezés

TÓTH J. ZOLTÁN: Bűn, büntetés, szabad akarat


Vita

MÉSZÁROS ÁDÁM: Adalékok a jogellenesség – társadalomra veszélyesség kérdésköréhez


Könyvismertetés

FEHÉR LÓRÁNT: Elek Balázs: A vadászszenvedély bűncselekményei. Vadászbalesetek, vadorzás, vadvédelem

KISS ZOLTÁN: Nótári Tamás: Jog, vallás és retorika

ROTHERMEL DÁNIEL: Bócz Endre–Finszter Géza: Kriminalisztika joghallgatóknak

TÉGLÁSI ANDRÁS: Kondorosi Ferenc: Jogalkotás a XXI. század hajnalánVissza az előszóhoz
Vissza a főcímhez