Tartalomjegyzék 2006/2.számTanulmányok

DUX LÁSZLÓ: A vándormunkások jogvédelme az ENSZ egyetemes emberi jogi egyezményeiben

NÓTÁRI, TAMÁS: Some Remarks on the Role of the Flamen Dialis in the Marriage Ceremony

POKOL BÉLA: Létrelevancia és tömegmédiumok

REGSUREN BATKHUU: A társaságot illető üzleti lehetőségekkel kapcsolatos, az igazgatókat terhelő angol jogi kötelezettségekről

SZEMESI SÁNDOR: A Nemzetközi Büntetőbíróság intézménye a nemzetközi jogban

TATTAY, SZILÁRD: Legal Semiotics and Natural Law: Are They Irreconcilable?

TÓTH J. ZOLTÁN: Bűnök és büntetések a kora középkori iszlám jogban


Doktori védés

NAGY ZSOLT: A jogászképzés fejlődése és aktuális problémái

NAGY ZSOLT: A jogászképzés fejlődése és aktuális problémái - TÉZISEK

KARÁCSONY ANDRÁS: Opponensi vélemény: Nagy Zsolt: A jogi oktatás fejlődése és aktuális kérdései c. PhD értekezésről

MEZEY BARNA: Bírálat Nagy Zsolt A jogászképzés fejlődése és aktuális kérdései c. PhD értekezéséről

NAGY ZSOLT: Válasz Karácsony András opponensi véleményére

NAGY ZSOLT: Válasz Mezey Barna opponensi véleményére


Vita

LÖFFLER TIBOR: Autoritás – legitimitás - interpretáció

TÓTH J. ZOLTÁN: A jogelmélet mint diszciplína célja, avagy mire is való a jogelmélet?


Könyvismertetés:

NAGY EDIT: Mi van a titok mögött?

SZALÓKI GERGELY: Papp Tekla–Farkas Csaba: Társasági jog I.

VELICS GABRIERLLA: Roger Scruton: A nemzetek szükségességérőlVissza az előszóhoz
Vissza a főcímhez