Tartalomjegyzék 2010/2.számBAKOS ESZTER: A fiatalkorúak bűnözése és a média összefüggései

BAKOS KITTI: A tisztességes eljáráshoz való jog: új jogalkotói irányok

FRIVALDSZKY JÁNOS-KARÁCSONY ANDRÁS: Jog, jogosultság, erőszak – jogfilozófiai kérdésfeltevések Jhering tanai nyomán

HEGEDŰS ANDREA: Az azonos neműek élettársi kapcsolatának társadalmi és jogi megítélése az ókortól napjainkig

MÉSZÁROS SZILÁRD: A kormány alkotmányos helyzete a Német Szövetségi Köztársaságban, kitekintéssel a magyar megfelelő szabályozásra

NÓTÁRI TAMÁS: Cicero és Caesar viszonya a polgárháború előtti cicerói védőbeszédek tükrében

POKOL BÉLA: A szellemítettség/rögzítettség kategóriapáros mint a társadalomelmélet alapkategóriái

SCHADL GYÖRGY: Megjegyzések a jogképesség és a jogalanyiság társasági jogi kérdéseihez

SZEGHŐ ÁGNES: Az egészségügyi szolgáltatás nyújtásával összefüggésben okozott károkért való felelősség szabályainak változása napjainkban

SZŰCS ZOLTÁN: A parancsnoki nyomozati és fegyelmi jogkör: kompromisszum a büntető felelősségre vonás gyorsítása és egyszerűsítése érdekében?

TÁRCZY EDIT ZSUZSANNA: Eljárásjogi változások a fogyasztói jogvitákban (is) eljáró szerveknél az Fttv. tükrében


Idegen nyelvű tanulmányok

CSATLÓS, ERZSÉBET: Unilateralism and the History of the Law of the Sea: a Continuing Story?

SZALÓKI, Gergely: The capital structure of project finance


Vita

TÉREY VILMOS:: Csodaváróknak. Válasz Müller György: „Kormányzati viszonyainkról az új alkotmánykommentár „A Kormány” című fejezete kapcsán” című írására


Könyvismertetés

BÓNIS PÉTER: Pokol Béla: Középkori és újkori jogtudomány. Az európai jogi gondolkodás fejlődése

BÓNIS PÉTER: Pokol Béla :Autentikus jogelmélet

FEHÉR LÓRÁNT: Nótári Tamás: Tényálláskezelés és szónoki taktika Cicero védőbeszédeiben

KISS ZOLTÁN: Nótári Tamás: A magyar szerzői jog fejlődéseVissza az előszóhoz
Vissza a főcímhez